Podnikatelé mimo Evropskou unii budou zřejmě už od srpna dostávat ve zrychleném řízení až dvouletý pobyt v Česku. Stačí, když se rozhodnou, že v tuzemsku investují minimálně 75 milionů korun a vytvoří alespoň 20 pracovních míst. Tímto návrhem ministerstev průmyslu a obchodu a vnitra se v polovině července bude zabývat vláda.

Povolení k pobytu však nebude automatické. Žadatelé stejně budou muset doložit některé náležitosti. "Musí předložit podnikatelský záměr, který bude proveditelný a věrohodný," říká Lukáš Prokeš, ředitel odboru evropského a mezinárodního práva ministerstva průmyslu a obchodu. Kromě toho budou investoři muset prokázat, že znají místní podmínky a situaci na trhu. Žádost pak bude posuzovat ministerstvo průmyslu se státní agenturou CzechInvest. A o udělení pobytu nakonec rozhodne ministerstvo vnitra.

Nepůjde jenom o samostatné investory, nařízení počítá například i s podílníky ve firmách. Ti mohou dostat povolení k pobytu v případě, že vlastní nejméně 30 procent v podniku, který přichází do Česka. "Cílem je dosáhnout přínosu migrace pro ekonomiku státu, kraje či obce," píší autoři ve vládním návrhu.

30 procent

musí alespoň dosahovat podíl žadatele ve firmě, která chce podnikat v Česku. Poté může cizinec ze země mimo EU získat povolení k pobytu v Česku platné dva roky.

Doposud museli zahraniční podnikatelé, kteří chtějí v Česku působit déle než 90 dnů, složitě žádat o dlouhodobé povolení a předkládat třeba potvrzení od sociální správy příslušné země o tom, že nemají žádné nedoplatky. Vyřízení trvalo tři měsíce. Návrh nyní počítá s tím, že se lhůta zkrátí na 30 dnů a pouze ve výjimečných případech bude dva měsíce. Když podnikatelé vše splní, dostanou takzvanou kartu investora, která jim i celé rodině umožní pobývat v Česku až na dva roky a následně budou moci požádat o prodloužení. Pokud návrh vláda v červenci schválí, měl by začít platit už od srpna společně s novelou zákona o pobytu cizinců.

Kde už to funguje

Velká Británie

◼ Investor může získat víza přes program Tier 1. Je nutné, aby měl jmění vyšší než dva miliony liber (z toho milion v hotovosti) a investoval v zemi minimálně 750 tisíc liber. V žádosti o vízum musí investor vyjádřit svůj zájem usadit se ve Velké Británii.

Německo

◼ Podmínkou pro získání povolení k pobytu je provést investici v minimální výši milionu eur a vytvořit nejméně 10 nových pracovních míst. Tyto podmínky se vztahují také na samostatně výdělečné podnikatele.

Francie

◼ Povolení k pobytu je možné získat maximálně na čtyři roky. Doba platnosti povolení je variabilní a závisí na povaze a trvání plánované investice. Minimální dlouhodobá investice by měla činit 300 tisíc eur a měla by být provedena přímo investorem anebo prostřednictvím společnosti, v níž má žadatel nejméně 30procentní podíl. Následující čtyři roky musí vytvořit nová pracovní místa.

Nový Zéland

◼ Trvalý pobyt získá podnikatel v případě, že je mladší 65 let, má minimálně tříleté zkušenosti z managementu, umí anglicky a chce investovat na Novém Zélandu nejméně 1,5 milionu tamních dolarů. Investice musí trvat alespoň pět let a investor musí být připraven ukázat, že je ochoten se na ostrovech usadit.

Kromě přísunu desítek milionů každého žadatele do země může návrh snížit i odvod daní do domovských zemí podnikatelů a firem. "Z České republiky jsou zahraničním majitelům společností ročně vypláceny stamiliardy korun na dividendách. Tyto prostředky jsou zpravidla opět vpuštěny do ekonomiky té země, kde majitelé sídlí. Pokud se centrem životních zájmů původně zahraničních investorů stane Česká republika, existuje šance, že větší část zisků bude reinvestována nebo utracena v Česku," sdělil nedávno HN Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory.

Dalšími přínosy pro ekonomiku jsou podle něj zvýšení hrubého domácího produktu, růst mezd a větší zaměstnanost. "To se zprostředkovaně projeví mimo jiné v dalším zvýšení příjmů veřejných rozpočtů z daní a pojistného," míní Minčič.

Podobné možnosti už nyní využívají třeba ruští investoři k průniku na Západ. Příkladem mohou být majitel anglické fotbalové Chelsea Roman Abramovič nebo spolumajitel Arsenalu Ališer Usmanov.

Česká ministerstva průmyslu a vnitra našla inspiraci ve Velké Británii, Německu či Nizozemsku, kde podobné programy pro investory fungují už řadu let. Jiný způsob, jak do země dostat peníze ze zahraničí, zvolili v Maďarsku. To umožňuje získat pětiletý pobyt lidem, kteří si zakoupí státní dluhopis za 300 tisíc eur (8,1 milionu korun). Nabídky využili zejména movití podnikatelé z Číny, jichž touto cestou do země přijelo několik tisíc.

Související