Jiří Ambrož žijící se svým manželem z Dánska v Kalifornii byli oba Ústavním soudem uznáni za otce dítěte. Dítě, které se páru narodilo ze surognátního mateřství, kdy dítě odnosila domluvená žena, která ho pak poskytla druhému partnerovi k adopci, nyní bude mít i na české půdě možnost být zastoupeno oběma rodiči.

ale bude na oba partnery se bude vztahovat například vyživovací povinnost a dítě po nich bude moct dědit. Dosud pro tyto účely byl v českém rodné listu zapsaný pouze Jiří Ambrož.

Kalifornský soud podle tamního práva uznal v rodném listě otcovství obou partnerů. Ve chvíli, kdy partneři přiletěli do České republiky, byl za otce dle rodného listu považován pouze Jiří Ambrož. Spor o otcovství se dostal až před Ústavní soud. Podle soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové se předchozí rozhodnutí Nejvyššího soudu neohlíželo na nejlepší zájmy dítěte. Pokud by stav setrval, dítě by například podle českého práva nemohlo po druhém z rodičů dědit a nevztahovala by se k němu alimentační povinnost. „Pokud by zemřel dánský občan a v ČR by se řešilo dědictví, dítě by v podstatě nedědilo,“ říká advokát páru Petr Kalla.

Nejvyšší soud nyní bude rozhodovat znovu o uznání otcovství syna, nicméně bude rozhodovat i o uznání otcovství o rok starší dcery. Ve stínu nálezu Ústavního soudu tak lze předpokládat, že v českém rodném listě budou mít oba otce jak syn, tak dcera.

Nález však nemění dosud negativní postoj českého práva k náhradnímu otcovství. „V tomto nálezu jsme problematiku náhradního otcovství neřešili,“ vysvětluje Kateřina Šimáčková a dodává: „Nález se týkal rozsudku cizího státu,“. Výrazným rozporem v tomto případě bylo právě uznání otcovství obou partnerů v Kalifornii, kdežto v České republice byl otcem dítěte pouze jeden z partnerů, což bylo jednoznačně proti nejlepšímu zájmu dětí.

Stejnopohlavní páry tak dosud nemohou být oba zapsáni jako rodiče dětí, dítě si mohou pouze osvojit jako jednotlivci. Pro změnu v současném systému by bylo zapotřebí schválení novely zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila otcovství či mateřství obou partnerů ze stejnopohlavního páru.

Související