Právní pomoc zdarma se rozšíří

Bezplatná právní pomoc se dostane k více lidem. Senátem prošla dlouho připravovaná novela zákona o advokacii, která umožní za stokorunový poplatek využít dvě hodiny právních porad ročně. Od podzimu se tak budou moci nemajetní lidé obracet na profesionály nejenom v "klasickém" řízení před soudy, ale − když tápou ve správním řízení − třeba při projednávání přestupků. Zákon nově dopadá i na kauzy řešené před Ústavním soudem. Novela zákona zároveň přitvrzuje proti těm, kteří poskytují právní rady a přitom nejsou členy žádné právnické profesní komory. Změnu vítají kromě advokátů také notáři a soudní exekutoři. Nikdo by se za ně už neměl falešně vydávat. Pokuty za takzvané vinklaření jsou vysoké, podvodníky mohou neoprávněné rady vyjít až na tři miliony korun.

Personálie

Litigační tým advokátní kanceláře Moreno Vlk & Asociados v Praze doplnila Lenka Pánková, která má více než 10letou praxi v oboru. Zaměřuje se na procesní právo občanské i trestní, včetně exekucí, právních vztahů v občanských i obchodních sporech, a dále právo rodinné. Předtím působila v jihlavské advokátní kanceláři Pánek Beránek Melichar.

Advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal posiluje v oblasti technologií. Do jejího týmu přichází seniorní právník Ján Kuklinca, který se zaměřuje na IT právo, a to především v oblasti nákupu, implementace a servisu softwaru řešení a souvisejícího procurementu. Ján působil jako interní právník v Plzeňském Prazdroji.

Prodej nejmodernějšího plazmového centra v Praze

Advokáti z Taylor Wessing Praha radili německé skupině Biotest, specializující se na inovativní hematologii, klinickou imunologii a intenzivní medicínu, a její dceřiné společnosti Plasma Service Europe při koupi české společnosti Cara Plasma. Projektový tým vedl Thilo Hoffmann, partner Taylor Wessing Praha.

České soudy zrychlily

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo výroční statistickou zprávu českého soudnictví za rok 2016. Okresní soudy podle ní v posledních čtyřech letech zrychlily civilní řízení o více než třetinu. Polovina civilních sporů byla loni vyřízena do sedmi měsíců, což je vůbec nejkratší doba za posledních deset let. Trestní věci byly pak v polovině případů vyřízeny za tři měsíce. Zmírnila se také přetíženost soudů. Nápad nově příchozích případů v civilní oblasti je v současnosti nejnižší za posledních osm let. Nejvyšší byly tyto hodnoty v roce 2009, kdy okresní soudy obdržely 576 tisíc nových věcí. Vloni byl nápad 334 tisíc věcí.

Pojistné podvody rostou

V letošním druhém čtvrtletí vzrostly podle dat České podnikatelské pojišťovny pojistné podvody v životním a úrazovém pojištění. Aktuálně podle zprávy spadá do této oblasti téměř polovina všech prokázaných podvodů. Uchráněná hodnota přitom dosáhla 14 milionů korun a oproti prvnímu čtvrtletí se zdvojnásobila.

Související