Mít uzavřenou pojistku na auto, dům anebo třeba zavazadla ještě neznamená, že pojišťovna zaplatí každou škodu, k níž na pojištěné věci dojde. Mnoha lidem už pojišťovny škodu neuznaly. Peněz se poškozený nedočká třeba v případě, kdy mu újma vznikne v důsledku teroristického útoku či války. Zejména teroristické útoky ovšem pomalu přestávají být jen virtuální hrozbou. Pojišťovny neplatí ani škody, které si pojistník způsobí úmyslně sám. Podobně postupuje i u těch, k nimž dojde v důsledku hrubé nedbalosti klienta nebo také při "kutilském" zapojení spotřebičů.

Notoricky známé jsou dnes už i případy, kdy pojišťovna vymáhala plnění vyplacené z povinného ručení po viníkovi nehody kvůli tomu, že havárku způsobil pod vlivem alkoholu. Pokud přitom dojde ke zraněním s trvalými následky, může jít i o milionové částky.

Jenže tyto všeobecné výluky, které najdete v podmínkách všech pojišťoven na trhu, nejsou zdaleka jedinými případy, kdy pojišťovna odmítne platit anebo plnění alespoň pořádně seškrtá. U většiny pojistek záleží na tom, co si pojistník s pojišťovacím agentem ve smlouvě předem dohodl anebo co dalšího se skrývá v hloubi všeobecných podmínek.

Vytopili jste příbuzné nebo odřeli vůz při parkování na zahradě? Takové škody pojišťovna nezaplatí.

"Klienti si často nepřečtou pojistné podmínky a výluky z pojištění a následně jsou nemile překvapeni, že pojišťovna odmítla vyplatit pojistné plnění," říká analytik neživotního pojištění poradenské společnosti Partners Zbyněk Kuběj. V některých případech přitom lidé přicházejí o peníze zbytečně. Stačilo by totiž jen uzavřít jiný typ pojistné smlouvy anebo připojistit další riziko. Ekonom zmapoval nejčastější případy výluk a smluvních "háčků", na něž by si pojištění měli dát pozor.


Poškození majetku zaměstnavatele

jarvis_599433ba498e27acfb8e41a1.jpeg
Ilustrace: Shutterstock

Nalili jste omylem limonádu do firemního notebooku a ten přestal fungovat? Pojištění odpovědnosti vás v tomto případě neochrání. "Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na činnosti, které provádíme v občanském životě, tedy například sport, nakupování, na škody, které způsobí domácí mazlíček, či při vedení domácnosti," popisuje Kuběj. Ztrátu nebo poškození předmětů svěřených do užívání zaměstnavatelem má většina pojišťoven ve výlukách. "Obecně lze říci, že se pojištění odpovědnosti nevztahuje na činnosti, na které existuje jiné pojištění odpovědnosti − například povinné ručení nebo pojištění odpovědnosti zaměstnance," dodává Kuběj. Jinými slovy na firemní notebook nebo telefon je pojištění odpovědnosti krátké, potřebujete na něj speciální "zaměstnaneckou" pojistku.

Nehoda na polní cestě

jarvis_599433ba498e27acfb8e41a5.jpeg
Ilustrace: Shutterstock

Povinné ručení platí jen při pro­vozu na běžných dálnicích a veřejně přístupných silnicích. Pokud řidič vjede autem do dvora firmy a někdo ho tam nabourá, pojišťovna viníka škodu neuhradí. Došlo k ní totiž na soukromém pozemku, kde neplatí pravidla provozu na pozemních komunikacích. A podobný případ už řešili právníci z po­radny dTestu i v případě nehody motocyklu na polní cestě, kdy řidič žádal odškodnění ze své havarijní pojistky. "Pojišťovna zamítla pojistné plnění s tím, že se nejednalo o po­zemní komunikaci," říká vedoucí poradny dTestu Lukáš Zelený. Odškodnění se řidiči nedočkají ani v případě, že auto havarovalo při závodech nebo jízdách na uzavřeném okruhu, nebo když újma vznikla při nakládání věcí do stojícího auta.

Firemním autem na dovolenou

jarvis_599433ba498e27acfb8e41a9.jpeg
Ilustrace: Shutterstock

Služební auto patří k oblíbeným firemním benefitům − zvlášť když ho kromě pracovních cest může zaměstnanec využívat i k soukromým účelům. Jenže pokud auto zaměstnanec nabourá cestou na dovolenou nebo způsobí nehodu na cestě z nebo do zaměstnání, mohou na něj čekat desetitisícové výdaje. Pojišťovna sice bude v tomto případě platit z firemní havarijní pojistky, u té ale také bývá sjednána spoluúčast. A tu bude muset doplatit pracovník, který nehodu způsobil. Nepomůže mu přitom ani pojištění odpovědnosti zaměstnance. Podle zákona se totiž tento typ pojistky vztahuje pouze na škodu, kterou pracovník firmě způsobil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. A když tato podmínka není splněna, pojišťovna z pojištění odpovědnosti plnit nemusí.

Propadlá technická

jarvis_599433bb498e27acfb8e41ad.jpeg
Ilustrace: Shutterstock

Jezdit s autem s propadlou technickou kontrolou se nemusí zapomnětlivým majitelům vyplatit. Vedle pokuty v případě, že způsobí nehodu, riskují, že jim pojišťovna z havarijního pojištění nezaplatí ani korunu. Bude totiž zkoumat, do jaké míry za nehodu mohl právě špatný technický stav vozidla. A pokud dojde k závěru, že jsou v příčinné souvislosti, tedy na­příklad že auto nabouralo, protože mu nefungovaly brzdy, peníze z havarijní pojistky nevyplatí anebo bude plnění výrazně krátit. "V případě povinného ručení by po­­ško­zený samozřejmě obdržel odpovídající pojistné plnění, po viníkovi bychom pak požadovali úhradu vypla­cené částky," popisuje obvyklou praxi Milan Káňa z pojišťovny Koope­rativa. U škod na zdraví přitom může jít až o milionové částky.

Špatná údržba a obsluha

jarvis_599433bb498e27acfb8e41b1.jpeg
Ilustrace: Shutterstock

Zatímco u povinného ručení povinné výluky přesně definuje zákon, u havarijních pojistek si je pojišťovny stanovují výhradně samy. Výluk mohou být i desítky. K těm nejčastějším, které se opakují napříč celým pojistným trhem, patří mimo jiné nesprávná údržba a obsluha vozu. Řidiči by tak například měli při odstavení vozu vždy pečlivě zatahovat ruční brzdu. Nedostatečné zabezpečení auta proti samovolnému rozjetí totiž patří k typickým situacím, kdy se pojišťovny odvolávají na výluku z důvodu špatné údržby a obsluhy. "Když se nezabrzděné vozidlo rozjede a nabourá do lampy, pojišťovna z povinného ručení sice uhradí škodu na veřejném osvětlení, ale škodu na vozidle z havarijního pojištění nikoliv," popisuje Lukáš Fládr ze sdružení Pomoc poškozeným. Pojišťovny obvykle nezaplatí ani zadřený motor v případě, že řidič poté, co prorazil olejovou vanu při nárazu na kámen, ještě chvíli pokračoval v jízdě.

Příbuzní v jednom domě

jarvis_599433bb498e27acfb8e41b5.jpeg
Ilustrace: Shutterstock

Děti majitele bytu zapomněly zavřít kohoutek a vytopily sousedy. To je typická škoda, kterou by pojišťovna měla zaplatit z pojištění odpovědnosti. Jenže ve vytopeném bytě nesmí bydlet příbuzní majitele, jehož děti škodu způsobily. "V tomto případě většina pojišťoven uplatní výluku vztahující se na škody způsobené osobám blízkým," upozorňuje analytička společnosti Fincentrum Monika Palátová. Tím se pojišťovny snaží předcházet podvodům. Plnění by bylo možné žádat pouze z pojištění domácnosti spodního bytu, pokud se na škody způsobené vodou vztahuje. Problém s plněním z pojištění odpovědnosti může nastat i v případě, že děti trvale žijí u matky, a mají tak jiné bydliště než majitel bytu. Pojištění odpovědnosti se totiž vztahuje pouze na osoby žijící ve společné domácnosti.

Podpojištění

jarvis_599433bb498e27acfb8e41b9.jpeg
Ilustrace: Shutterstock

Hlavně u pojištění nemovitosti a domácnosti by měli majitelé bytů a domů své pojistné smlouvy pravidelně aktualizovat a hlídat, aby pojistná částka nebyla nižší než aktuální hodnota nemovitosti a jejího vybavení. Pokud si totiž majitel pojistí vybavení třeba na 200 tisíc korun a zloději odnesou cennosti, elektroniku a spotřebiče za 250 tisíc korun, bude pojišťovna plnění krátit. Poškozenému nevyplatí ani 200 tisíc korun, na které měl domácnost pojištěnou, ale až o desítky tisíc méně. Občanský zákoník jí totiž dává právo snížit plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné hodnotě majetku. Zrevidovat nemovitostní pojistky je proto dobré alespoň jednou za tři až pět let. Další možností je sjednat si ve smlouvě tzv. idexaci, tedy automatické navyšování pojistné částky o inflaci.

Není voda jako voda

jarvis_599433bb498e27acfb8e41bd.jpeg
Ilustrace: Shutterstock

Pojištění nemovitosti a domácnosti se sjednává na ve smlouvě vyjmenovaná pojistná nebezpečí. Lidé by proto měli sledovat, co si pojišťují, a věnovat pozornost definicím rizik. Tak například pokud máte v pojistce sjednané krytí vodovodních škod, nemusí to automaticky znamenat, že pojišťovna zaplatí vše, co voda v bytě napáchá. Pojišťovny do nich zpravidla zahrnují pouze škody vzniklé z důvodu poruchy na vodovodním zařízení. Poškození, která způsobila voda přeteklá z vany, nezaplatí. "Mezi vodovodní škody nepatří ani voda z akvária nebo škoda po vniknutí atmosférických srážek. Pojištění tak mohou být nemile překvapení," říká Monika Palátová z Fincentra. Orientaci v pojistných podmínkách ještě zhoršuje to, že pojišťovny nepoužívají pro pojistná rizika jednotná označení.

Když zasáhne příroda

jarvis_599433bb498e27acfb8e41c1.jpeg
Ilustrace: Shutterstock

Událostí, která může pojištěné nemile překvapit, bývají také škody způsobené přírodními jevy. Typickým příkladem jsou okna vysypaná kvůli tlakové vlně způsobené úderem blesku. "Pojišťovny v případě tlakových vln plní obvykle jen takzvaný aerodynamický třesk způsobený například letadlem, nikoliv tlakovou vlnou po úderu blesku v okolí," vysvětluje Monika Palátová z Fincentra. Aby pojišťovna zaplatila škodu napáchanou bleskem, musel by si majitel domu pojistit přímo okenní skla. A z vlastní kapsy si bude muset někdy pojištěný zaplatit i škody napáchané větrem. "Škody způsobené vichřicí budou kryty pouze tehdy, pokud vichřice dosáhne pojišťovnou stanovené hranice rychlosti pohybu vzduchu," dodává Palátová. Nejčastěji jde nejméně o 75 kilometrů v hodině.

Ukradené lyže

jarvis_599433bc498e27acfb8e41c5.jpeg
Ilustrace: Shutterstock

K cestovním pojistkám pojišťovny běžně nabízejí i pojištění zavazadel. V rámci něj si mohou cestovatelé nechat pojistit nejen kufry, ale také například lyžařské vybavení. I tady je však potřeba pečlivě číst pojistné podmínky a sledovat výluky. Pojistka obvykle pomůže, když lyže pojištěnému ukradnou ze zamčeného auta nebo z hotelové lyžárny. Plnit naopak pojišťovna nebude, pokud lyže či snowboard zmizí ze stojanu před restaurací, kde je lyžař nechal bez dozoru, zatímco si zašel na oběd nebo na šálek kávy. "Aby bylo možné uhradit škodu z důvodu krádeže, je nutné, aby byla překonána nějaká překážka, a v tomto případě tomu tak není," vysvětluje analytik neživotního pojištění poradenské společnosti Partners Zbyněk Kuběj. Škodu by v tomto případě bylo možné vymáhat po provozovateli, před jehož restaurací stojany stály. A to i v případě, že cedule nad stojanem hlásá, že za odložené věci provozovatel neručí.

Související