K vývoji vesmírných technologií, které umožní těžit nerosty ve vesmíru, mohou přispět i české firmy. Podle Ondřeje Švába, odborníka ministerstva dopravy na kosmické technologie a aplikace, je velkou výhodou členství v Evropské vesmírné agentuře.

HN: Lucembursko jako první v Evropě přijalo zákon, který vytváří právní podmínky pro těžbu na vesmírných tělesech. Neobchází tím mezinárodní úmluvu podepsanou před padesáti lety?

V době podpisu smlouvy byla těžba ve vesmíru sci-fi a prakticky se s ní vůbec nepočítalo. Proto pouze říká, že si žádný stát nebude nárokovat žádné vesmírné těleso. Téma těžby začíná být žhavé až v poslední době. Lucembursko argumentuje tím, že suroviny, které se vytěží ve vesmíru, nejsou ve vlastnictví daného státu, z něhož firma pochází, ale společnosti, která by je vytěžila.

HN: Nebylo by snazší zavést změnu na mezinárodní úrovni než přijímat zákony v jednotlivých státech?

Jakákoliv změna v této oblasti je velmi obtížná. Například státy, které technologie pro těžbu surovin ve vesmíru nepřipravují, nemají důvod a zájem na tom, aby stávající stav doznal nějakých změn. Umožnily by konkurenční výhodu zemím, které technologii těžby budou mít připravenou. Dalším z důvodů může být prolomení vlastnictví objektů ve vesmíru, což je velmi ožehavá otázka.

HN: Může Česká republika přijmout podobný zákon?

Takové rozhodnutí může učinit každá země na světě. Nemáme ale takové zdroje, jako má Lucembursko. České firmy se tak budou spíše podílet na přípravě technologií, které těžbu ve vesmíru umožní.

HN: Jak se Česko podílí na financování evropských vesmírných aktivit?

Jsme členem Evropské vesmírné agentury, do které finančně přispíváme povinnou, ale i volitelnou částkou. Volitelný příspěvek umožňuje členským státům profilovat se v oblastech, které považují za zajímavé. Například proto, že mají i komerční potenciál. Tedy čím více do vesmírné agentury přispějeme, tím více se mohou české firmy i vědecké ústavy do programů zapojit.

HN: Jaké výhody firmám plynou z českého členství v agentuře?

U jednotlivých projektů se mohou podílet na vývoji různých technologií. Bez členství bychom měli velmi omezené možnosti, jak se v kosmických aktivitách profilovat.

HN: A mohou firmy nějak využít příležitost v Lucembursku?

S Lucemburskem jsme v červnu pořádali průmyslový den, kde se české firmy mohly představit. Nějaká spolupráce je rozjednaná. Aby však mohly čerpat peníze z jejich státního programu, musely by přenést své sídlo do Lucemburska. Naším zájmem ale naopak je, abychom české know-how udrželi u nás.

Související