Na skupinu Vítkovice Jana Světlíka a její dceřiné firmy přistálo 16 žalob. Podal je insolvenční správce David Vandrovec, který má na starosti úpadky několika firem z tohoto strojírenského impéria, včetně společnosti Vítkovice Power Engineering (VPE). Právě u ní Vandrovec v žalobách tvrdí, že Světlíkovy firmy prováděly účetní a finanční operace, jimiž poškozovaly ostatní věřitele VPE. Proto žádá zneplatnění řady smluv a navrácení celkem 1,3 miliardy korun na účty Vítkovice Power Engineering.

Žaloby se v insolvenčním rejstříku objevily včera. Insolvenční správce David Vandrovec odmítl HN žaloby komentovat. Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že VPE svojí mateřské firmě platily desítky milionů korun za účetnictví a podle Vandrovce tyto sumy neodpovídaly tržním cenám.

O stovky milionů měly VPE přijít půjčkami mezi jednotlivými firmami koncernu. Například Vandrovec v jedné z žalob popisuje případ firmy Vítkovice Hammering, která VPE dlužila 357,2 milionu korun. Mateřské Vítkovice na firmu převedly pohledávky právě v této výši a Hammering tyto dvě částky proti sobě zaúčtoval a VPE nic nezaplatil.

1,3 mld. Kč

je vyčíslení celkové hodnoty 16 žalob, které podal insolvenční správce David Vandrovec na mateřský koncern Vítkovice a jeho dceřiné firmy.

800 lidí

pracuje ve společnosti Vítkovice Power Engineering, která je jednou z klíčových firem ve strojírenském holdingu vlastněném Janem Světlíkem.

Tyto operace probíhaly už v době, kdy bylo v běhu insolvenční řízení s Vítkovice Power Engineering. "Napadený úkon byl učiněn pouhých deset dní před vydáním rozhodnutí o úpadku a pouhé tři dny před tím, než sám dlužník podal vlastní insolvenční návrh," píše Vandrovec v žalobě.

I další žaloby se týkají obdobných případů, kdy relativně krátkou dobu před vyhlášením úpadku VPE si jednotlivé firmy vítkovického holdingu převáděly pohledávky za VPE a následně zaúčtovávaly své závazky vůči Vítkovice Power Engineering.

Vandrovec v dokumentech rovněž tvrdí, že společnost VPE měla být v úpadku daleko dříve, nejpozději v říjnu 2014 − tedy o rok a půl dříve než ve skutečnosti. V té době měla už 700 věřitelů po splatnosti.

Vandrovec například zmiňuje, že Vítkovice vykazovaly pohledávku za zkrachovalou společností Modřany Power v plné výši 475 milionů, přitom měla téměř nulovou hodnotu. VPE to přiznaly a upravily v účetnictví až v srpnu 2016 při vyhlášení úpadku.

"Vítkovice, a. s., se žalobami nesouhlasí, všechny úkony VPE byly standardní," říká mluvčí Eva Kijonková. Podle ní si insolvenční správce takzvanou odpůrčí žalobou zajišťuje právní jistotu. "Jsme připraveni se v těchto sporech aktivně bránit a dokládat svůj zákonný postup," dodává Kijonková.

Kauza Vítkovice

Adularya

Za současnými problémy strojírenského impéria Jana Světlíka stojí neúspěšný projekt na stavbu elektrárny v Turecku, který Vítkovice podepsaly v roce 2010. Teprve v únoru 2012 ji Vítkovice Power Engineering začaly stavět. Již během stavby se česká firma přela se zadavatelem Naksan Holding o proplacení víceprací za stamiliony korun. Na jaře 2016 se ukázalo, že kotel elektrárny nedokáže spalovat uhlí z blízkého lomu. Situaci nepomohl ani pokus o vojenský převrat v Turecku, do něhož jsou zapleteni i majitelé Naksan Holdingu, jimž stát majetek znárodnil.

Úpadek

Na VPE byl podaný insolvenční návrh v dubnu 2016. Vedení Světlíkova holdingu se nakonec k řízení připojilo. V listopadu 2016 rozhodli věřitelé Vítkovice Power Engineering o reorganizaci. Nové vedení firmy pak mělo předložit reorganizační plán. Kvůli sporům s mateřskými Vítkovicemi ale před několika týdny firmu poslalo do konkurzu.

Další firmy

Kromě VPE mají problémy i další firmy z holdingu Vítkovic – konkrétně Vítkovice ENVI a Vítkovice Gearworks. Letos v dubnu Vítkovice ve snaze zachránit mateřskou společnost prodaly podnik Hutní montáže.

Problémová Adularya

VPE se dostaly do problémů kvůli stavbě uhelné elektrárny Adularya v Turecku. Zakázka z roku 2010 měla být jednou z největších v historii firmy a stát ji skrze Českou exportní banku financoval úvěrem 12 miliard a pojistil přes státní pojišťovnu EGAP. Stavba se ale protahovala a docházelo ke sporům se zadavatelem, jímž byl turecký holding Naksan. Ten už v roce 2014 vedl s Vítkovicemi spor o proplacení vícenákladů v hodnotě několika set milionů korun. A na jaře 2016 se ukázalo, že kotel elektrárny neumí spalovat uhlí z blízkého lomu. Stavba Adularye navíc vyžaduje další úpravy a investice. Nejhorší scénář, kdy bude potřeba vyměnit celý kotel, vyjde podle odhadů na další až tři miliardy. I nejoptimističtější scénář počítá s náklady kolem půl miliardy.

Kromě VPE táhne projekt Adularye dolů i celou skupinu Vítkovice, která měla loni konsolidovanou ztrátu přes 5,3 miliardy korun. Rok předtím to bylo 82 milionů.

Zájemci o firmu

Samotná ekonomická situace Vítkovice Power Engineering se v tuto chvíli nelepší. Podle zprávy o finanční situaci, již připravila poradenská společnost Tarpan Partners a kterou mají HN k dispozici, se VPE nedaří splnit letošní cíl tržeb stanovený na 821 milionů korun. Podle analýzy budou tržby asi o třetinu menší, což zvýší provozní ztrátu, již firma původně předpokládala ve výši 412 milionů.

Největším problémem VPE je nedostatek hotovosti. Firma sice může získat další zakázky, ale nemá na ně provozní financování. Kvůli kolektivní smlouvě je také velmi nákladné propustit nadbytečné zaměstnance.

Aktéři obeznámení se situací se ovšem shodují, že VPE, přestože je vedení poslalo do konkurzu, mají naději na přežití. O podnik projevilo zájem asi deset firem a jeho prodej se může uskutečnit relativně brzy. Vedle společností Ferrit Mining nebo Elfe jsou mezi zájemci i zahraniční firmy, které chtějí zachovat výrobu. Ve větší výhodnost zachování podniku zjevně věří i insolvenční správce Vandrovec, který mohl také rozhodnout, že ho zavře a rozprodá jeho majetek. Podle posudku společnosti Mazars Consulting má hodnotu celkem 1,233 miliardy korun.

Související