Původně měl být nový zákon o sportu představen už loni před Vánoci. Později ministerstvo školství připustilo, že jím připravovaný zákon již současná vláda schválit nestihne. Nyní se práce na jeho finální verzi zastavila úplně.

"Na ministerstvu v současné době neexistuje definitivní podoba návrhu nového zákona o sportu," uvádí mluvčí resortu Jarmila Balážová.

Zákon, který měl především vyjasnit pravidla pro financování sportu, tedy skončil u ledu. "Další práce v tomto směru bude záviset až na nové politické reprezentaci a jejích prioritách," říká daňová poradkyně Simona Hornochová, která se na přípravě zákona rovněž podílela. Příprava nového zákona se zdržela hlavně kvůli složitým jednáním mezi jednotlivými ministerstvy a sportovními organizacemi o míře jejich samostatnosti nebo o tom, jak
peníze do sportu přerozdělovat.

Na jasná daňová pravidla si budou muset počkat také tuzemští sportovci. Ze současné právní úpravy není jasné, jestli jsou jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) spíše živnostníky, nebo vykonavateli svobodného podnikání.

Od toho se odvíjí výše výdajového paušálu, který si sportovci mohou odepsat z daní. Živnostníci na daních zaplatí méně, protože mohou využít 60procentní výdajový paušál. U svobodného povolání je jen 40 procent.

Finanční úřady vycházely v poslední době z toho, že sportovci nesplňují některé vlastnosti živnostníka, a proto smí odepisovat z daní nejvýše 40procentní paušál. Řada fotbalistů a hokejistů tak musela úřadům na daních doplácet značné částky.

Změnu přinesl až výrok Nejvyššího správního soudu, který v případě Davida Lafaty rozhodl, že fotbalista Sparty může své příjmy danit jako živnostník. Na finanční úřady se tak začínají obracet i další sportovci, kteří chtějí své peníze zpět.

Podle údajů Generálního finančního ředitelství se rozsudek týká asi 2400 sportovců. "Celkovou vratku daně odhadujeme zhruba na 120 milionů korun," tvrdí mluvčí finanční správy Petra Petlachová.

Nový zákon měl pro sportovce vytvořit v rámci OSVČ speciální kategorii, jakou nyní mají třeba advokáti nebo daňoví poradci. "Pak by bylo třeba vyhodnotit, jestli taková činnost bude nadále živností, nebo nezávislým podnikáním," myslí si Hornochová.

Ta zároveň odmítá, aby se ze sportovců stali zaměstnanci, kteří budou mít výjimky ze zákoníku práce. To je běžné v zahraničí, kde fotbalisté získávají velkou část odměn za prodej osobnostních práv, která stojí mimo pracovněprávní vztah.

Na zákon, který by současný chaos ukončil, si tak sportovci a berní úředníci budou muset počkat minimálně do příchodu nové vlády.

Související