Tisíce lidí, které prošly exekucí od úvěrových společností, mají novou naději na vrácení alespoň části peněz. Nejvyšší soud totiž v půlce srpna rozhodl, že běžela-li exekuce na základě neplatné rozhodčí doložky, má být zastavena, i když již došlo k jejímu vymožení.

Jde tak o další posun v kauze neplatných rozhodčích doložek, která se naplno rozjela v roce 2013. Tehdy Nejvyšší soud rozhodl, že rozhodčí doložky jsou neplatné, pokud v nich není stanovený konkrétní rozhodce. A takových jsou v Česku statisíce. V minulosti je totiž využívaly velké úvěrové společnosti jako Essox, Home Credit nebo Profi Credit. V případě nesplácení úvěru si taková firma určila sama svého rozhodce, který ale měl být podle soudu konkrétně uveden v doložce už v okamžiku podpisu smlouvy. Takový rozhodce totiž obvykle znevýhodňoval dlužníka, protože pracoval zpravidla ve prospěch věřitele.

Od té doby už soudy v Česku zastavily na základě stížností dlužníků stovky takových exekucí. Například organizace Člověk v tísni pomohla takto zastavit zhruba 200 exekucí, projekt Exekutor má smůlu.cz eviduje zastavené exekuce zhruba za 200 milionů korun. V současné době již rozhodčí smlouvy ve vztazích se spotřebiteli zákon zakazuje. Přesto rozhodci stále rozhodují spory z dřívějších smluv.

Právníci dlužníků zatím úspěšně žádají o vracení poplatků, které museli jejich klienti v exekuci platit na právníky protistrany a exekutory. Zároveň mohou rozporovat i podmínky úvěrů, například vysoké úroky či sankce, a požadovat z nich případně i vrácení peněz.

Poslední se týká především společnosti Profi Credit, jejíž úrokové sazby se pohybují i nad hranicí 100 procent a firma má také velmi vysoké sankce. Nezávislé soudy mohou na rozdíl od "závislých" rozhodců takové podmínky určit za nezákonné a firmě nařídit, aby vrátila i je.

Nejnovější rozsudek Nejvyššího soudu nyní dává takové možnosti i lidem, kteří už dluh vymáhaný v exekuci zaplatili. V rozhodovaném případě šlo konkrétně o 68 tisíc korun. Zatímco Okresní soud v Jihlavě i odvolací Krajský soud v Brně rozhodly, že zastavit již vymoženou exekuci nelze, Nejvyšší soud se dlužníka zastupovaného právníky z projektu Exekutor má smůlu.cz zastal.

"Exekuci lze vést výhradně na základě způsobilého exekučního titulu a pro případ, že tomu tak není, musí být exekuce zastavena i poté, co pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy," uvádí soudkyně Miroslava Jirmanová v usnesení Nejvyššího soudu.

Právníci Profi Creditu se zastavením exekuce nesouhlasí. U soudu kromě jiného namítali, že v době sjednání rozhodčí doložky byly takové doložky považovány za platně sjednané, a firma tak nemohla předpokládat, že v budoucnu dojde k odlišnému výkladu.

Nejvyšší soud však taková argumentace nepřesvědčila a vrátil bez možnosti odvolání věc k soudu v Jihlavě, který musí respektovat právní názor v usnesení.

Profi Credit na konci srpna prohrál i další spor s právníky z projektu Exekutor má smůlu.cz. Krajský soud v Praze zrušil další rozhodčí nálezy ve prospěch této úvěrové firmy. Soud totiž došel k názoru, že když rozhodkyně pro firmu rozhoduje desítky tisíc sporů a má z toho milionové příjmy, pak nemůže rozhodovat nezávisle. Ve sporu se řešila smlouva, u které byla úroková sazba ve výši 126 procent.

Firma ještě podle své marketingové ředitelky Dany Hakavcové rozhodnutí Krajského soudu v Praze napadne dovoláním u Nejvyššího soudu.

Související