V roce 2000 nechal Milan Knížák Davida Černého vyvést ochrankou z Národní galerie. David Černý pak v dokumentu České televize s názvem „Cena Jindřicha Chalupeckého“ o Milanu Knížákovi prohlásil, že je to „nafoukanej, kriploidní čurák“. Ten pak po České televizi i Davidu Černém požadoval omluvu a finanční náhradu újmy na lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jméně. Stěžovatel Černý argumentoval zase svým právem na svobodu projevu.

V případě se posuzovalo, zdali je výrok z dokumentu České televize natolik závažný, aby překročil míru povolené expresivity a může zasáhnout do osobních práv Milana Knížáka. Městský soud v Praze nejdříve pouze přiznal poškozenému omluvu, Vrchní soud se ale přiklonil i k pokutě ve výši 100 tisíc korun. K takovému rozhodnutí dospěl i po navrácení případu Nejvyšším soudem, protože rozsudek byl podložen testem proporcionality.

Davidu Černému bylo dovolání zamítnuto, nyní odmítla ústavní stížnost i soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková. V usnesení se však vyjádřila, že souhlasí s Vrchním soudem v tom rozsahu, „… že předmětné výroky byly proneseny zcela zbytečně a svědčí spíše o stěžovatelově úmyslu Milana Knížáka skandalizovat.“. Finanční satisfakce stanovena Vrchním soudem podle Ústavního soudu zohlednila všechna kritéria i okolnosti případu. Proto není podle usnesení potřeba zasahovat do rozhodovací pravomoci Vrchního soudu.

Celé znění usnesení naleznete zde.

Související