Výrobci české varianty rumu mají před sebou šest měsíců nejistoty. Během nich se dozvědí, zda musí změnit recepturu na výrobu "tuzemáku". Jedna ze složek rumového aroma, které nápoji dodává charakteristickou vůni a chuť, může být podle analýzy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin zdravotně závadná.

Výrobci se však už nyní připravují na možnost, že látku nebudou moci používat. Podle Unie výrobců a dovozců lihovin mohou firmy aroma využívat do druhé poloviny dubna příštího roku. "Bohužel máme informace, že veškeré aktivity směřují k zákazu používání rumového éteru od jara příštího roku," potvrzuje Pavel Kadlec, generální ředitel společnosti Palírna u Zeleného stromu. Firma prodává český rum pod řadou Hanácká.

Změňte rumovou tresť

Evropská komise bude během září jednat s experty o případném nebezpečí složek rumové tresti. "Členským státům bylo doporučeno zahájit změnu složení rumových aromat, která povede k vyloučení rumového éteru," upozorňuje výkonný ředitel unie výrobců a dovozců lihovin Jaroslav Burkart. Bojí se však, že jiná receptura dodá tuzemáku jinou chuť a vůni. Nakonec ale podle něj složení budou muset upravit.

25 procent

tvoří přibližně spotřeba všech druhů rumu na celkové konzumaci alkoholu.

"Evropská komise bude výsledky studie expertně posuzovat v následujících týdnech a měsících," upozornil mluvčí Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii Petr Janoušek.

Komisi bude především zajímat míra závadnosti látek obsažených v rumovém aroma a jejich koncentrace. "To však nemusí vést k ,zákazu' použití zmíněného aroma při výrobě některých potravin a nápojů," dodal Janoušek.

Studie škodlivosti

Boj o zachování stávající výroby tuzemáku odstartovala srpnová studie, která se jako první zabývala škodlivostí aromat používaných v potravinářství.

"Některé složky rumového éteru včetně etanolu, acetaldehydu a furanu mohou způsobovat rakovinu. Na základě těchto zjištění a na základě údajů o spotřebě experti dospěli k závěru, že některé tyto složky jsou nebezpečné pro zdraví," shrnuje výsledky analýzy mluvčí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin Edward Bray.

Vědci hodnotili dopady celkem 84 látek, které rozdělili do dvanácti skupin. "U osmi z těchto skupin nebyla shledána rizika. U čtyř těchto skupin však rizika identifikována byla, a to karcinogenita a genotoxicita," vysvětluje hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

Podle šéfa svazu největších lihovarníků v zemi samotná studie vědců Evropského úřadu pro bezpečnost potravin přímo neříká, že aroma může škodit. Teprve později se zástupci evropské asociace výrobců aromat od Evropské komise dozvěděli, že mohou rumové aroma používat pro potravinářské účely do jara příštího roku.

Jde o zdraví

Problémy tuzemáku způsobují rozruch mezi výrobci a spotřebiteli v Česku. Státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař postoj komise hájí, protože se podle něj snaží upozornit na vážná rizika ohrožující zdraví lidí. Naopak je rád, že komise na problém upozornila.

"Pokud se opravdu prokáže, že tuzemák obsahuje látku, která je pro spotřebitele škodlivá, musíme to řešit na národní úrovni nehledě na EU," říká Chmelař.

Lihovarníkům se však do případné změny receptury příliš nechce − mají strach ze ztráty typické chuti a vůně rumu.

"Budeme náš tuzemák vyrábět podle tradiční receptury, dokud to půjde. Věřím, že se česká politická reprezentace zasadí o to, abychom nepřijali žádné nesmyslné opatření," reaguje na výsledky studie Kadlec, šéf dvojky na českém lihovarnickém trhu.

Ministři zemědělství a zdravotnictví Marian Jurečka a Miloslav Ludvík budou situaci řešit společně. Třeba Jurečka chce vědět, v jakém množství látka v aroma škodí.

"Rumové aroma je ve finálním výrobku ve velmi nízké koncentraci," vysvětluje Jurečka.

Související