Memorandum právníků

Nejvyšší představitelé soudců, notářů, státních zástupců, exekutorů a podnikových právníků podepsali memorandum o spolupráci v rámci "neutrálního fóra". V dokumentu se zavázali dodržovat etická pravidla a rozvíjet vzájemné vztahy, třeba pomocí společných kulatých stolů. Memorandum připravila Jednota českých právníků pod vedením předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského a Martina Foukala, předsedy pražského sdružení Jednoty.

Personální novinky

◼ Deloitte povýšil do pozice ředitele Jana Procházku, vedoucího týmu bankovnictví a financí advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal. Procházka se zaměřuje na projekty korporátní restrukturalizace a poradenství bankám i pojišťovnám v oblasti regulatorních požadavků.

◼ Novými partnery Moreno Vlk & Asociados se stali Klára Doležalová, Libor Nerad a Guillermo Moreno Jaureguízar. Doležalová se zaměřuje zejména na spornou agendu, Nerad na správu pohledávek a všeobecně obchodněprávní agendu. Moreno se věnuje podpoře strategických projektů českých i slovenských podniků ve Španělsku a naopak.

Logistické poradenství

Advokátní kancelář PwC Legal zastupovala český logistický holding Šmídl při koupi společnosti Nika Logistics, včetně její dceřiné DHL Logistics. Podniky dříve patřily do průmyslové skupiny Czechoslovak Group. Na transakci pracovali řídící partner kanceláře Bořivoj Líbal a advokáti Daniel Pikal a Michal Jekielek.

Související