Podle prezidenta Miloše Zemana by měla mít přímo volená hlava státu větší pravomoce. Ve čtvrtečním vysílání pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov například řekl, že by prezident měl mít zákonodárnou iniciativu. Ze Zemanových slov také vyšlo najevo, že při udělování státních vyznamenání by rád zrušil nutnost spolupodpisu premiéra. Současně by prezident přivítal, kdyby získal větší možnost ovlivňovat jmenování a odvolávání ministrů.

Hospodářské noviny se na názor na Zemanovy návrhy zeptaly předního ústavního právníka z Univerzity Karlovy Jana Kysely. Podle odborníka na ústavní právo pro navrhované změny není žádný důvod. "Výrazně se ztíží sestavování vlády," říká Kysela. Podle něj by v takovém případě musela vláda provádět politiku, která by se zamlouvala prezidentovi.

Připadá vám vhodné, aby se zvyšovaly pravomoce prezidenta?

Rozhodně mi to nepřipadá vhodné, ani mi to nepřipadá v žádném ohledu důvodné. Nemyslím, že by český ústavní systém vyvolával potřebu takového posilování prezidenta. Není pro to žádný důvod a nic na tom nemění ani to, že byla zavedena přímá volba prezidenta. Ta byla zavedena pouze jako změna způsobu volby, a ne jako redefinice formy vlády.

Proč si myslíte, že Miloš Zeman něco takového navrhuje?

Já jsem celé jeho vyjádření neslyšel, pouze jsem ho četl reprodukovaně na internetu a zaujalo mě na tom to, že říkal něco o tom, že by byl rád, kdyby mohl předsedovi vlády mluvit do výběru ministrů. Mohl by je vetovat a odvolávat. Říká, že tohle dělat nemůže. Tohle vyjádření mi přijde podstatné, protože z něho implicitně plyne, že ač nás prezident přesvědčoval, že takovou kompetenci má, tak si uvědomuje, že ji nemá. Výběr ministrů je na předsedovi vlády.

Miloš Zeman v průběhu své funkce několikrát ukázal, že si své pravomoce vykládá velmi volně. Nebylo by spíše lepší zpřesnit jeho kompetence?

To, co má ústava na mysli, je systém vládnutí založený na sněmovních volbách a fungování vlády, která je od výsledku voleb odvozena. V tomto ohledu sehrává určitou korektivu Senát a prezident republiky. Já mám pocit, že tohle základní schéma bylo trochu narušeno přímou volbou, protože s ní je spojeno jakoby očekávání, že prezident republiky se bude obracet na své voliče pomocí nějakého politického programu, který nemá moc možnost realizovat. Každopádně je tam náběh ke vzniku nějakého mocenského centra, jež bude konkurencí vlády a parlamentu. To o čem prezident Zeman mluví, je rozvinutí této tendence, kterou já považuji za nešťastnou, směrem k poloprezidentskému systému, a to ještě v jeho silnější variantě. Ta byla často kritizována za dysfunkčnost. Nenajdeme ji například ani ve Francii.

Prezident tam nemůže odvolávat členy vlády nebo celou vládu...

Když se jako předseda vlády musíte opřít nejen o parlamentní většinu, ale ještě k tomu přesvědčit prezidenta, aby vám každého jednotlivého ministra jmenoval, tak ta vláda už nebude parlamentní, ale spíše prezidentská. Pro takový zásadní posun systému já nevidím důvod. Mám spíše pocit, že bychom se měli snažit posílit vládu, aby byla efektivní, ale to rozhodně nespočívá v posilování prezidenta. To bychom spíše měli sednout a napsat jinou ústavu, ale neprovádět takovou změnu.

Co by posílení pravomocí prezidenta v praxi znamenalo?

Oslabilo by to význam parlamentních voleb a posílilo význam prezidentských. Výrazně by se ztížilo sestavování vlády. Kromě toho, že si budete muset najít koaliční partnery, tak si budete muset domluvit, jestli vám prezident republiky kývne jak na koaliční partnery, tak na ministry. Budete muset provádět politiku, která se bude líbit prezidentovi.

Pokud by bylo zpřísněno i přehlasování prezidentského veta, kdy můžete prosazovat svůj program pouze přehlasováním prezidenta 120 hlasy, tak se musíte trvale opírat o ústavní většinu. Musel byste sestavovat většinu, která by byla větší než ta dosavadní, protože se může stát, že budete mít pravicovou vládu a levicového prezidenta. Prezident by mohl ostřelovat všechny vládní návrhy. Nejde jen o to, že vytváříte jiný systém s jiným rozložením moci, ale vy vytváříte nefunkční systém. Systém nebude založený na tom, že místo vlády a parlamentu bude vládnout prezident. Nebude vládnout nikdo, protože se do sebe jednotliví aktéři zaklesnou a zablokují se.

To by se podobně jako ve Francii musel posílit prezident kompetenčně, aby měl nějaký pozitivní program a stranickou podporu. A bylo by nutné sladit volební období prezidenta a sněmovny tak, aby se dala složit většina. Pak je možné vytvořit alternativní způsob vládnutí, který by byl efektivní. To, o čem mluví Miloš Zeman, je vlastně paralýza.

Zeman by chtěl větší prezidentské pravomoce, chce mluvit do výběru premiéra a ministrů

Související