Program Street Law, který na pražské právnické fakultě vede již osm let Michal Urban, se snaží odstranit bariéry mezi právníky a neprávníky. Studenti práv v rámci projektu přednáší středoškolákům, seniorům či příslušníkům menšin. Urban proto získal právnické ocenění Pro bono & CSR 2017, které vyhlásil mediální dům Economia ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce.

"Usilujeme o zvýšení právní gramotnosti, neboť ta nás činí méně manipulovatelnými, sebevědomějšími občany, kteří znají svá práva, dokáží pochopit základní právní text, lépe rozumí fungování právního systému a dokáží tyto znalosti uplatnit ve svém občanském i soukromém životě," popisuje Urban základní principy své výuky.

Díky projektu chce poukázat i na to, že s povoláním právníka je slučitelná lektorská anebo dobrovolnická činnost. "Zvyšování právního povědomí veřejnosti a zejména mládeže je klíčem ke kultivaci českého právního prostředí," řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který letošní oceněné spolu s dalšími představiteli justice v rámci odborné poroty vybral.

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal zase ocenil "široký záběr programu Street Law, aktivní pojetí a jeho prospěšnost". Advokát Jaromír Císař pak dodal, že "právní osvěta je každodenní nutností, a to zvláště ve chvíli, kdy se právo neustále mění a ani odborníci mnohdy nevědí, jaká pravidla jsou pro danou situaci optimální a jak se přesně uplatňují".

Rady zdravotníkům i podpora umírajících

Kancelář Ombudsmana pro zdraví pak zaplňuje mezeru v bezplatném právním poradenství ve zdravotnickém segmentu. Pomáhá jak pacientům, tak zdravotníkům. Tým lékaře Martina Stránského také vydal elektronický Manuál zdravotnického práva.

"Naše činnost dává lidem naději, protože zastání nemusí hledat jen u samostatných advokátů, jejichž služeb se mnozí v souvislosti s náklady a nejistými výsledky dlouhých soudních řízení obávají. Pro studenty práv je naše činnost jedinečnou příležitostí setkat se s problémy a potřebami pacientů," řekl Stránský.

Podle Pavla Šámala je center, která poskytují právní informace, v Česku už poměrně mnoho. "Nominované centrum, jež usiluje o obnovu 'zdravých' vztahů mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty, je však přece jen výjimečné. Oblast zdravotnického práva je natolik široká, že s ní přijde do styku během svého života snad každý z nás," řekl.

Další ocenění, advokáti z bnt attorneys-at-law, velmi výrazně spojili svou činnost s organizací Cesta domů, která usiluje o společenské a legislativní změny v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich domácím prostředí. Právníci organizaci radí ve všech otázkách práva a daní.

"Jsme přesvědčeni, že neděláme nic ojedinělého. Děláme jen to, co umíme nejlépe. Důležité je, k čemu naše práce poslouží. Jsme pracovně, a samozřejmě lidsky, konfrontováni s tématem smrti, umírání, s péčí o dlouhodobě či nevyléčitelně nemocné lidí a pozorujeme, že jde o oblast, kterou po dlouhá léta v Česku v právním nebo daňovém ohledu nikdo zásadně systematicky neřešil," řekla partnerka kanceláře Markéta Pravdová.

Podle porotce advokáta Adama Rakovského vyžaduje v mnoha ohledech právní poradenství v tomto "oboru" značnou kreativitu.

"Jde o hledání neklasických a nestandardních avšak legálních řešení a prošlapávání pionýrských cest," řekl s tím, že je v českém daňovém systému nezisková organizace, navíc s takto specifickým zaměřením, jen těžko uchopitelná.  

 

Neslyšící potřebují speciální překlad

Poslední z oceněných, advokát Dan Zwieb, pak dlouhodobě podporuje neslyšící.

Ve společnosti Tichý svět více než sedm let vede právní poradnu a řadu klientů také zastupuje zdarma. "Práce s neslyšícími klienty se velmi liší od práce s klienty slyšícími. Individuální přístup je více než na místě, neboť základním problémem je komunikace. Bývá nesnadné jim objasnit podstatu jejich právního problému. K tomu je třeba volit naprosto individuální přístup a spolupracovat s tlumočníkem, který se na překlad právních věcí specializuje," vysvětluje Zwieb.

Ocenění pro pražského advokáta ministr Pelikán zdůvodnil "významem, který má odstraňování bariér v přístupu k právu a právní pomoci pro zdravotně postižené".

Podle Radima Neubauera, prezidenta Notářské komory, je Dan Zwieb "zářným příkladem toho, že nejen snaha velkých advokátních kanceláří, ale naopak zejména snaha jednotlivce je správnou cestou a že dosáhnout hmatatelných výsledků lze, i pokud nemáte za zády velký tým."

Na ocenění Pro bono & CSR 2017 byly nominovány také advokátní kanceláře Kinstellar a KPMG Legal, Komora právní odpovědnosti, Ústav práva módního průmyslu či European Centre for Career Education. Ceny se předávaly v rámci galavečera Setkání významných právniček a vyhlášení ocenění Pro bono & CSR, který se uskutečnil v Grand Hotelu Bohemia v Praze.

Související