Kdo při kontrolách elektronické evidence tržeb nic nenajde, nedostane dobré hodnocení. Jak zjistily HN, finanční správa sleduje "nálezovost" kontrol a podle ní sestavuje žebříček úspěšnosti jednotlivých pracovníků. Tvrdí, že tak chce maximálně zefektivnit prováděné kontroly. Právě důsledné prověrky a rychlé trestání prohřešků považuje vedení berní správy za zásadní, aby se naplnil cíl elektronické evidence tržeb. Tím je narovnat podnikatelské prostředí a přinést do státní kasy ročně 18 miliard korun, až evidence poběží v plném rozsahu. Letos má do rozpočtu díky EET přitéct na dani z přidané hodnoty přes pět miliard.

Mluvčí finanční správy Petra Petlachová pro HN potvrdila, že přehled nálezovosti kontrol on-line evidence tržeb existuje. "Jedná se o standardní vyhodnocování kontrolní činnosti," uvedla. Podíl kontrol, při kterých úředníci našli nějaké nesrovnalosti, roste. Zatímco v polovině května představoval celostátní průměr 13 procent, v první říjnové dekádě činil již 19 procent.

Smajlíky pro kontrolory

K hodnocení kontrolorů slouží takzvané intervaly nálezovosti. "Pro interní účely byly nezávazně stanoveny orientační hodnoty. Finanční správa je sleduje a dává k dispozici jednotlivým finančním úřadům," doplňuje Gabriela Štepanyová z tiskového oddělení. Podotýká, že jde o ukazatel, který je třeba vyhodnocovat v závislosti na konkrétních podmínkách.

Na úředníky, kteří se kontrolami zabývají stabilněji a u více než 40 procent prověřovaných něco našli, se pohlíží jako na úspěšné. V materiálu Generálního finančního ředitelství to symbolizuje usmívající se smajlík. Vysloužilo si ho 46 kontrolorů. Naopak zasmušilý smajlík se mračí na všechny, kteří nezjistili vůbec nic nebo nedostatky zaznamenali nejvýše u desetiny kontrol. Těch byla zatím víc než stovka.

Šéf sekce daní a poplatků v Komoře daňových poradců Tomáš Hajdušek si nemyslí, že efektivní kontrola je ta, která najde nějaké pochybení. "Kontroly mají v první řadě preventivní funkci. Už samotný systém sankcí odrazuje podnikatele od porušování povinností," míní.

Ani podle předsedy Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karla Havlíčka není soutěž o úspěšnost kontrol dobrá. "Vždycky se dá něco najít. Nahlížel bych na to opačně. Tam, kde se nic nenajde, pracuje finanční úřad dlouhodobě dobře a i díky tomu mají firmy vše v pořádku," říká Havlíček. 

Kontrolní cíle určuje hlavně Praha

Kam se úředníci na prověřování evidence tržeb vydají, zdaleka nezáleží jen na nich. "Plány kontrol jsou částečně tvořeny z centra a částečně z vlastní vyhledávací činnosti finančních úřadů," uvedla Petlachová. Většina podnětů − 70 procent − má přicházet z pražského Generálního finančního ředitelství.

Kontroly EET

Nadprůměrné výsledky

Pokud jde o zjištěné porušení zákona o EET, dosáhli kontroloři na nadprůměrné výsledky ve čtyřech krajích:

■ Liberecký (28 procent)
■ Karlovarský (28 procent)
■ Jihočeský (25 procent)
■ Vysočina (24 procent)

Podprůměrné výsledky

Naopak pod celostátním průměrem zůstaly finanční úřady ve třech krajích:

■ Plzeňský (13 procent)
■ Jihomoravský (14 procent)
■ Zlínský (16 procent)

Zdroj: materiál Generálního finančního ředitelství, který má redakce k dispozici

"Je jen dobře, pokud se analytická data používají primárně ke kontrole. Mělo by to znamenat, že nejsou plošné kontroly naslepo a kontrolní činnost se zaměří tam, kde lze předpokládat nedodržování zákona," očekává Hajdušek.

Zkušenosti z terénu ale nesvědčí o tom, že nastavený systém vede k účinnému odhalování těch, kteří EET bojkotují nebo se různě snaží obcházet. "Zahlcují nás podněty shora a už nemáme tolik prostoru pro vlastní vyhledávací činnost. Přitom v rajonu to znám a mám šanci lépe zjistit, kdo zákon porušuje," říká pod slibem anonymity kontrolor. Tipy, které finanční úřady dostávají od analytického týmu, podle něj příliš nepomáhají dohnat skutečné provinilce.

"Spíše jde o administrativní nesrovnalosti, hlavně špatně zadané údaje, kupříkladu číslo provozovny. Nebo když neplátci daně z přidané hodnoty posílají údaje i s DPH. Těmto lidem se snažíme pomoci a vše opravit," ujišťuje úředník. Pokud se při kontrolách jenom čistí špatně zadaná data, pak je tím pádem i dost nálezů. Kontroly budou sice z pohledu pražské centrály efektivní, očekávané miliardy ale nepřinesou.

Kraje podle informací HN protestovaly proti tomu, aby se úspěšnost kontrol poměřovala podle objemu udělených pokut. Celkem bylo zatím rozdáno 3832 sankcí ve výši 35,6 milionu korun, informoval server Podnikatel.cz. Rekordní pokutu 260 tisíc korun udělil Finanční úřad pro Pardubický kraj za opakované porušování zákona o evidenci tržeb. Dotyčný subjekt z více provozoven nezasílal údaje do systému EET a nevystavoval účtenky.

Související