Mezi prvními zákony, které budou letos poslanci řešit, je zákon o distribuci pojištění a zajištění. Lidé, kteří si pojištění sjednávají, mají nově dostat více informací o smlouvě, o pojišťovně i prodejci. Tyto údaje mají být také přehlednější. Návrh schválila vláda v lednu a vychází z evropské směrnice. Na přijetí zákona tlačí čas.

Původně měl začít platit od 23. února. Tehdy vyprší termín, který pro zavedení směrnice o distribuci pojištění do zákonů členských zemí stanovila Evropská unie.

Už teď je ale jasné, že se tento termín nestihne. Sněmovna na návrh teprve čeká.

Podle nových pravidel by měli lidé ve všech zemích unie dostávat informace o pojistce ve stejném formátu, snáze si tak budou moci nabídky porovnat. U neživotních pojistek, jako je pojištění auta nebo domácnosti, mají údaje zpřehlednit ikony. Výčet rizik, na něž se pojištění vztahuje, bude například uvádět zelený obrázek deštníku. Výluky by měl klient hledat pod červenou ikonou s bílým trojúhelníkem a křížkem uprostřed.

Ačkoliv půjde o jednoduchý, zhruba dvoustránkový dokument, jeho příprava není údajně pro pojišťovny snadná. "IT oddělení budou muset vytvořit nové programy, aby pojišťovny dostály veškerým požadavkům na vzhled a grafiku," upozorňuje Monika Bartlová z České asociace pojišťoven. To znamená náklady navíc. "Mohou se projevit i ve výši pojistného," připomíná mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Údaje o finančním zdraví pojišťovny

Kromě úvodního obrázkového přehledu by zájemci o pojistku měli dostat také informace o tom, jak bude pojišťovna určovat výši kompenzace, nebo informace o daních a poplatcích souvisejících s pojištěním.

Zprostředkovatelé budou muset klientům říct i o své provizi či o finančním zdraví pojišťovny, jejíž produkty prodávají.

O přínosu nových informací pro klienty ale experti pochybují. "Dopad na zvýšení kvality bych nepřeceňoval. Obávám se, že klienti nebudou schopni informace vyhodnotit, nemusí tak pro ně mít žádnou vypovídací hodnotu," říká Karel Veselý, ředitel poradenských služeb pro pojišťovnictví společnosti Deloitte.

Podle České asociace pojišťoven je informací povinně poskytovaných zájemcům už nyní moc. "Před nákupem investiční pojistky od zprostředkovatele musí například pojišťovna poskytnout 161 předsmluvních informací. Kromě toho vnitrostátní právní předpisy často vyžadují dodatečné informace. To může dělat až 50 stran, které má zákazník dostat nad rámec směrnic nebo nařízení," vysvětluje výkonný ředitel asociace Jan Matoušek.

Že by množství poskytovaných informací mohlo klienty pojišťoven zahltit, připouští i ministerstvo ­financí. Změny si však podle něj vynutil často netransparentní přístup pojišťoven a zprostředkovatelů.

"Projevuje se to ve složitých, nepřehledných, mnohostránkových pojistných podmínkách, nesrozumitelné terminologii či netransparentních informacích o nákladech pojištění," uvádí Zdeněk Vojtěch z ministerstva financí. Nový zákon proto podle něj upravuje to, co se má zákazníkovi při prodeji pojištění říkat, ale také způsob, jak se to má říkat.

Pojišťováků v Česku ubude

Kromě požadavků plynoucích ze směrnice přibalili čeští zákonodárci do návrhu zákona i další novinky. Jde hlavně o pravidla pro registraci pojišťovacích zprostředkovatelů, která mají pročistit trh a usnadnit České národní bance dohled nad prodejci pojistek. Ten jí doposud komplikovalo velké množství lidí a firem, kteří mají v Česku licenci.

V evidenci vedené centrální bankou je téměř 160 tisíc zprostředkovatelů. To ale neznamená, že všichni pojistky skutečně prodávají. "V registru je hodně 'mrtvých duší' a ČNB nemá nástroj, jak seznam pročistit," upozorňuje Stanislav Holeš, ředitel právního oddělení poradenské společnosti Partners. Jedna osoba může mít navíc několik akreditací zároveň.

O změnu pravidel pro zápis do registru usiluje centrální banka už od roku 2010. Teď se zdá, že by konečně mohla uspět. Návrh zákona zvyšuje mimo jiné požadavky na kvalifikaci zprostředkovatelů a zavádí každoroční poplatek za obnovu registrace od jednoho do pěti tisíc korun. "Všichni zprostředkovatelé se budou muset přelicencovat podle nových pravidel. Očekávám, že jich proto ubude na nízké desítky tisíc," míní Veselý z Deloittu.

Návrh zákona také zavádí novou kategorizaci zprostředkovatelů. Ta byla v Česku doposud v porovnání s jinými zeměmi komplikovaná a spotřebitelé měli jen mlhavou představu, co dělá pojišťovací makléř a jak se liší od pojišťovacího agenta, vázaného či podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele.

Nově by měly být jen tři typy distributorů, bude proto jasnější, jestli zprostředkovatel zastupuje více pojišťoven, nebo je vázán jen u jediné.

ČNB by měla dohlížet pouze na pojišťovny a samostatné zprostředkovatele, kteří by se měli rekrutovat většinou z řad větších distribučních společností. Těch by měly být podle odhadu ministerstva financí nejvýš stovky. Pojišťovny a samostatní zprostředkovatelé by pak odpovídali za své zaměstnance a vázané distributory.

"Věřím, že nová pravidla přispějí ke zkvalitnění dohledu nad všemi distributory pojištění, od klasických zprostředkovatelů přes pojišťovny až po distributory flotilového pojištění, kteří budou nově také regulováni," říká Veselý.

Související