O vyšších daňových úlevách na děti či o snížení limitu pro uplatnění výdajových paušálů podnikatelů rozhodli poslanci už začátkem loňského roku. Změny v zákoně o daních z příjmů se spolu s dalšími čtyřmi předpisy dostaly do finále letošní ankety Zákon roku.

"Důležitý je ale způsob tvorby této novely. Zásadní byla diskuse o změně, až následně se tvořil text zákona. Jeho tvůrci se snažili udělat nadčasovou normu, která má fungovat i tehdy, pokud se v budoucnu změní okolnosti. V takovou chvíli by se text musel měnit co nejméně," říká Stanislav Kouba, ředitel odboru daně z příjmů ministerstva financí.

Že jde o krok dobrým směrem, potvrzuje i Radim Boháč z katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy. "Líbí se mi, že novela obsahuje témata, která jsou v zásadě odborná, a nikoliv politická. I ryze politické téma, které se do ní dostalo během projednávání v Poslanecké sněmovně, a to snížení výdajových paušálů, považuji za krok správným směrem. Je to krok směřující k zúžení příliš rozevřených nůžek mezi zdaněním zaměstnanců a podnikatelů," říká.

Seriál HN k Zákonu roku 2017

14. 2. Novela stavebního zákona
21. 2. Novela občanského soudního řádu
28. 2. Nález Ústavního soudu k EET
7. 3. Novela zákona o daních z příjmů
14. 3. Zákon o platebním styku zavádějící PSD2

V oblasti daňového práva je podle něj úprava mnohem lepším počinem než rozhodnutí Ústavního soudu o elektronické evidenci tržeb. "Na rozdíl od tohoto nálezu novela nevnáší do daňového práva chaos a nejistotu, ale jsou v ní obsaženy systematické změny daňových předpisů," vysvětluje Boháč.

Citelné snížení paušálů

Jednu z největších změn pro podnikatele přinesl pozměňovací návrh poslanců z rozpočtového výboru. Ti prosadili snížení hranice pro uplatňování paušálních výdajů OSVČ. Paušály slouží při výpočtu základu daně. Místo toho, aby podnikatelé sepisovali jednotlivé položky výdajů, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem. Paušály se nově dají využít jen u příjmů do milionu korun, namísto původních dvou milionů. Živnostníkům se zároveň opět vrátila možnost uplatnit daňovou slevu na dítě.

"Pokud někdo nevyužije slev na děti a měl obrat mezi jedním a dvěma miliony korun, potom je to pro něj nejen zvýšení daně, ale rovněž zásadní administrativní přítěž, protože výdajové paušály měly zejména pomoci od papírování," kritizuje změny Karel Havlíček z Asociace malých a středních podniků.

S tím ale nesouhlasí Radim Boháč. "Daně by primárně neměly podnikání pomáhat, nemají mu ale klást bez důvodu překážky a musí být co nejvíce neutrální. Toto tvrzení řada témat obsažených v novele splňuje, a to včetně výše uvedeného snížení výdajových paušálů," říká akademik.

Ministerstvo financí zařazení úpravy mezi finalisty Zákona roku vítá. Mezi hlavní přínosy řadí zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti. To se zvedlo u druhého dítěte o 2400 korun a u třetího o 3600 korun. "Přínosem je také vypuštění možnosti splnit limit pro získání daňového bonusu prostřednictvím příjmů z kapitálu a z nájmu anebo daňově neutrální režim rodinných fundací. Jeho cílem je zajistit, aby toky darů a příspěvků byly zdaněny ve srovnatelné výši, bez ohledu na skutečnost, zda jsou poskytnuty přímo mezi fyzickými osobami v postavení osob blízkých, nebo prostřednictvím jiné entity, třeba svěřenského fondu nebo rodinné fundace," říká Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva financí.

Daňové změny zasáhly také prodej nemovitostí. Daň z příjmů fyzických osob se neplatí v případě, kdy k prodeji dochází do dvou let od pořízení nemovitosti, pokud v ní prodávající bydlí a zisk z prodeje použil na řešení své bytové potřeby.

Elektronizace daní do dvou let

Loňská úprava mimo jiné rozšířila i možnosti, jak mohou zaměstnanci dát prohlášení k dani a uplatnit slevy na dani. Namísto papírové formy s vlastnoručním podpisem je možné zpracovávat a uchovávat prohlášení v elektronické podobě. "Elektronizace je určitě pozitivní především pro velké zaměstnavatele, kteří mají spoustu zaměstnanců," říká Jiří Nesrovnal z Komory daňových poradců.

Také Stanislav Kouba z ministerstva financí elektronizaci vítá. "Je to důležité jako trend do budoucna. Když budou podání nebo údaje pro finanční správu elektronizované a standardizované, dá se ve velké míře použít prvek automatizace. Znamená to třeba předvyplnění přiznání anebo samostatné stanovení daně bez zásahu poplatníka, což by v té nejlepší budoucnosti mohlo znamenat, že se daň sama strhne z účtu," řekl.

Šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček takový vývoj nevylučuje. Na začátku roku v pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že by mohlo mít Česko do dvou let jak zcela nový zákon o daních z příjmů, tak elektronické přiznání daní.

Zcela novou úpravu daní přitom už chystá ministerstvo financí, které uvažuje o jejím rozdělení do dvou předpisů. Jedna norma by mohla vzniknout pro velké firmy a korporace, druhá pro živnostníky a malé podnikatele. "Teď jde do další fáze příprav, budeme se bavit o politických parametrech, výjimkách v sazbách a podobně. Pak budeme jednat s různými svazy a komorami," popsala v lednu pro HN ministryně Alena Schillerová (za ANO).

Související