Podle průzkumu společnosti Kantar TNS z roku 2015 stráví lidé ve věku 16 až 30 let na telefonu v průměru 3,2 hodiny denně. To je téměř jeden den v týdnu. Řada z nich se přitom na telefonu věnuje i vlastnímu vzdělávání. Aplikace studentům pomáhají zlepšit time management, ale i zefektivnit učení či látku opakovat zábavnou formou.

Na skupině druhého ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy měsíčník Právní rádce uspořádal anketu na téma způsobů učení a materiálů, které studenti využívají. Není překvapením, že 195 respondentů se učí z tištěných materiálů - tedy učebnic, poznámek, zákonů a dalších podobných písemností. Druhé místo s počtem 110 hlasů již obsadila aplikace Quizlet.

Na mobilu, a přece se učí

Zkouškové období studentů právnických fakult může být velmi psychicky náročné, a proto může přijít jakákoliv změna způsobu učení vhod. "Osobně si myslím, že čím více materiálů a zdrojů student při učení používá, a to včetně interaktivních aplikací, tím může být studium efektivnější," říká Marie Salomonová, spoluzakladatelka neziskové organizace Nevypusť duši. Organizaci přitom zakládala s kamarádkou Terezou i kvůli psychickým problémům, se kterými se setkaly během náročného studia. Marie Salomonová proto doporučuje i ty aplikace, které pomáhají s time managementem.

Takovou aplikací je například na internetu volně přístupný Flow Timer, který funguje jako časovač. Student si nastaví časové úseky, během kterých bude studovat, délku krátkých a dlouhých přestávek a aplikace ho na každou přestávku upozorní. Během nich by se přitom měl student podle spoluzakladatelky organizace věnovat jakékoliv jiné činnosti, než je učení.

Existují však i aplikace, které přímo pomáhají zefektivnit memorování látky. A to je případ již zmiňovaného Quizletu. Aplikace je volně přístupná a materiály, ze kterých se lze učit, nahrávají sami studenti. Stačí do vyhledávání zadat například pojem "trestní právo" a z výsledků si vybrat materiál, který jedinci nejvíce vyhovuje. Základem učení je přitom pojem, ke kterému je přiřazena jeho definice. Pro studenty právnických fakult tak může být na místě pojmu určitý paragraf namísto definice jeho znění.

Aplikace nabízí hned několik funkcí, které se studiem pomáhají. Vysokoškolák si může vybrat, zdali se v aplikaci bude učit obracením pojmů na definice a naopak, nebo může k pojmům definice psát, přiřazovat správný pojem k definici mezi ostatními náhodně vybranými pojmy a definicemi, či se učit kombinací těchto funkcí.

Anketa na facebookové skupině Právnická fakulta UK – rok nástupu 2016

Student může zvolit také funkci "Learn", při které aplikace míří k úplnému naučení všech pojmů a definic. Během učení totiž hodnotí, které z pojmů již student zcela ovládá a ty, ve kterých chyboval, zkouší opakovaně.

Právo hrou

Dalších 19 respondentů při učení využívá webovou aplikaci pravovpraxi.cz, která je kompatibilní i s chytrými telefony. V současné době na ní mohou procvičovat studenti práv materii prvního ročníku studia, konkrétně pak římské právo, obecné dějiny a teorii práva. Podle zakladatele webové aplikace Marka Dvořáka má však být aplikace v brzké době rozšířena o další předměty právnických fakult.

Při používání aplikace budoucí právníci studují za pomoci interaktivních úloh. Tedy například doplňováním správných odpovědí, určováním správného pořadí, vybíráním z nabízených možností. "Výhodou Práva v praxi je garance obsahu. Quizlet je založen na tom, co do něj sami lidé nahrají, student ale nemá jistotu, zdali je obsah správný," zdůrazňuje výhodu webové aplikace Marek Dvořák. Správnost úloh je přitom podle zakladatele aplikace kontrolována hned z několika zdrojů, zároveň se do tvorby obsahu zapojí advokátní kanceláře, které budou dodávat příklady z praxe.

"Během března spustíme novou verzi, kde bude látka rozčleněna do jednotlivých témat, která kopírují zkouškové okruhy," říká Dvořák s tím, že aplikace nemá nahrazovat učebnice a jiné učební materiály, pouze nabízí další způsob výuky, a to zábavným způsobem.

K motivaci při studiu má pomoci i založení profilu, na který se za správné odpovědi přičítají body a za špatné odečítají. "Jsou lidé, kteří mají třeba 400 bodů. Časem plánujeme různé žebříčky, chceme aplikaci dodat herní ráz, tedy například pořádat týdenní výzvy, kdy mezi sebou mohou studenti soutěžit," říká Marek Dvořák.

Myšlenkové mapy, webové stránky i prezentace

14 respondentů v anketě vyjádřilo, že se na zkoušky připravují i za pomocí myšlenkových map, které jsou grafickým zpracováním souvislostí a vztahů mezi jednotlivými pojmy. K vytváření takových pomůcek postačí tužka a papír, nicméně existují i aplikace, které práci s mapami ulehčí. Řadí se mezi ně například Visio ze sady Microsoft Office.

Studenti v neposlední řadě hojně využívají materiály dostupné v elektronické podobě. A to ať z odborných webových stránek, jako je epravo.cz nebo FrankBold.org, nebo i samotné prezentace, které vyučující zveřejňují. V diskusi pod anketou na facebookové skupině studenti zmínili i nahrávané přednášky, které u některých předmětů Právnická fakulta Univerzita Karlova zveřejňuje na svém YouTube kanálu, dále pak zákony v elektronické podobě a audiozákony.

Související