Dokumenty jako výpis z rejstříku trestů se budou vydávat ve více jazycích. Vláda chce v úterý schválit návrh zákona, který touto cestou usnadní pohyb lidí po zemích Evropské unie. Změnu nařídily Evropský parlament a Rada Evropské unie už v roce 2016.

Platit by měla začít od 16. února příštího roku. "Cílem je podpořit volný pohyb osob odstraněním některých formalit, které jsou spojeny s překladem vybraných veřejných listin," potvrdila mluvčí ministerstva spravedlnosti Lucie Machálková.

Ministerstvo, které je předkladatelem návrhu, hodlá kromě výpisu z rejstříku trestů zavést cizojazyčné verze také například u rodných, oddacích či úmrtních listů, dále pak u vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo u dokladů o registrovaném partnerství.

"Nařízení se rovněž vztahuje na veřejné listiny, jejichž předložení může být požadováno od občanů EU s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky," doplnila Machálková. Takový případ nastane, pokud si například někdo bude přát volit nebo být volen ve volbách do Evropského parlamentu, případně v obecních volbách v členském státě, v němž má bydliště, ale dlouhodobě se v něm nezdržuje.

Konec překladů

◼ V červenci roku 2016 přijal Evropský parlament a Rada Evropské unie nařízení o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na
dokládání některých veřejných
listin v EU.
◼ Podle tohoto nařízení se bude postupovat od 16. února 2019. Zavádí vícejazyčné standardní formuláře, které usnadní volný pohyb osob v unii odstraněním některých formalit týkajících se pořizování překladů.

Lidem tak odpadnou náklady na překlady veřejných listin, které často potřebují třeba pro získání práce v zahraničí.

"Vydání vícejazyčného standardního formuláře nebude zatíženo speciálním správním poplatkem," dodala Machálková.

Každý, kdo bude žádat o výpis z registru trestů, si tak bude moct zvolit, v jakém jazyce chce dokument obdržet. Vydaný výpis v jiném než českém jazyce však bude možné použít pouze v zahraničí.

Ověřený překlad jednoho výpisu z rejstříku nyní stojí kolem 400 korun. Právní váhu mu dodává ověření takzvané apostily, což je doložka, která se připojuje za oficiální listiny a dokumenty.

Tím se prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Také tato procedura, za niž se doposud platí, změnou zákona odpadne.

Podle Jiřího Šantavého z překladatelské agentury Prekladys.cz je však otázkou, bude-li zahraničním úřadům ve všech situacích stačit cizojazyčný formulář, ale stále s českým kulatým razítkem.

"Pro nás to bude mít vliv na počet zakázek, ale stále ze zkušenosti vidíme, že i když mají někteří klienti dokumenty v cizím jazyce, tak stejně přijdou pro úřední překlad. Nový zákon je takovým polovičatým řešením," uvedl Šantavý.

Související