Stalo se poprvé, že se na první místo ankety Zákon roku dostal "negativní počin". Zvítězil loňský zásah Ústavního soudu do systému elektronické evidence tržeb (EET) − tedy zrušení části zákona.

Ústavní soud zasáhl do diskuse o míře zatížení podnikatelů různými administrativními povinnostmi. "Nález zřejmě ovlivní podnikatelské prostředí nejen proto, že z EET zatím vyřadil třetí a čtvrtou vlnu podnikatelů nebo bezhotovostní platby. Nabádá totiž obecně zákonodárce k tomu, aby při budoucí regulaci podnikatelů postupovali uvážlivěji," stálo ve zdůvodnění nominace předpisu, který získal více než třetinu všech hlasů. Pro zákon hlasovala jak většina anketou oslovených podnikatelů, tak právníci a daňoví poradci, neziskový sektor a novináři. Vloni se přitom na celkové druhé místo ankety dostal samotný zákon o EET.

"Vítězný nález mimo jiné také nastavil limity pro nepřiměřený státní zásah do soukromé sféry. Při regulaci podnikatelské sféry je pak vždy nutné zachovávat základní ústavní principy a respektování základních lidských práv, jakými je ochrana soukromí," řekl k výsledkům místopředseda České advokátní komory Robert Němec.

V hlasování odborné veřejnosti letos na druhém místě skončil zákon o zjednodušení platebního styku (PSD2) a na třetím novela stavebního zákona. "Výsledky lze shrnout slovy: při přijímání nových předpisů postupujte uvážlivěji. A snažte se novými předpisy inovace podněcovat a podnikatelské prostředí zlepšovat, ne je dusit," říká Tomáš Babáček, předseda nominační rady ankety Zákon roku a advokát Deloitte Legal.

Ve finále ankety byly ještě loňské novely občanského soudního řádu a zákona o daních z příjmů.

Související