Ve svém pátečním rozsudku Městský soud v Praze posuzoval úlohu prezidenta republiky při výkonu své ústavní pravomoci - jmenování profesorů. Pro výklad pravomoci prezidenta se přitom soud zabýval zněním zákona o vysokých školách. "Pokud řízení o jmenování profesorem proběhne řádně a v souladu se zákonem, nemůže již žádný orgán moci výkonné - tedy ministr školství, vláda ani prezident republiky - sám znovu posuzovat, zda kandidát podmínky pro jmenování profesorem splňuje. Tím by bylo nepřípustně zasaženo do autonomie vysokých škol a ústavně garantované svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby," stojí v rozsudku senátu Viery Horčicové.

Miloš Zeman tak bude ve věci rozhodovat znovu. Má přitom dvě možnosti - bránit se proti rozhodnutí kasační stížností, pak se bude případem zabývat Nejvyšší správní soud, nebo musí vyhovět závěru Městského soudu v Praze a odborníky jmenovat profesory.

O nepodepsání jmenovacího dekretu Jiřího Fajta a Ivana Ošťádala prezidentem Milošem Zemanem jsme psali dříve zde.

Související