V 90. letech se pod vlivem zkušeností z komunistické éry podnikoví právníci netěšili velkému renomé. Teď jejich význam rok od roku roste. U větších firem se týmy právníků rozrůstají tak, že si počtem lidí nezadají se středně velkými advokátními kancelářemi.

"Je to nesmírně důležité povolání. Pro stát je to důležité tykadlo, přes které komunikuje s firmami, protože podnikoví právníci překládají jeho vůli managementu," prohlásil u příležitosti vyhlášení ocenění Podnikový právník 2018 ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán. Firmám pak dobrý interní právník dokáže ušetřit miliony. Jeho úspěšnost není závislá na počtu odpracovaných hodin na případu. Má tedy spíš motivaci spor skončit, když je to pro společnost výhodné, než se za každou cenu soudit.

K rozvoji kdysi opomíjené profese přispívá rychlé tempo přijímaní nových zákonů i jejich složitost. V posledních letech pomáhali interní právníci firmám například zvládnout rekodifikaci občanského práva a práva obchodních korporací. "Pro každého právníka to znamenalo věnovat mnoho času studiu těchto nových předpisů, vytvořit celou řadu úplně nových dokumentů, změnit zaběhlé procesy," říká právnička holdingu Agrofert Miroslava Rybová. Změny se přitom týkaly nejen vztahů se zákazníky či obchodními partnery, ale i nejvyšších pater společnosti. Novou tvář pod vlivem rekodifikace tak interní právníci vtiskli třeba i smlouvám o výkonu funkce členů statutárních orgánů.

Právník se znalostí byznysu

Výhodou firemního právníka je proti externím advokátům to, že dobře zná podnik i jeho potřeby. "Musíme mít i odborné znalosti pro konkrétní obchodní oblasti, které jsou pro poskytnutí kvalitní právní služby nezbytné," vysvětluje Drahomíra Brejchová, která je právničkou v české větvi mezinárodní kosmetické společnosti L'Oréal. V nadnárodních firmách, jako je ta její, se pak navíc musí orientovat i v legislativě zemí, v nichž podnik působí. "Byť se právní úpravy v mnohém shodují, tak v mnohém existují rozdíly − jak v předpisech samotných, tak v jejich interpretaci," vysvětluje.

Podnikový právník zná právo i byznys, v němž firma podniká. Dokáže jí ušetřit miliony. Pro stát je důležitým pomocníkem v komunikaci s firmami.

Brejchová i Rybová si teď za svou práci odnesly ocenění. V anketě Podnikový právník ho získaly ve zcela nové kategorii − Compliance. Za obtížně vyslovitelným názvem se skrývá disciplína, v rámci níž podnikoví právníci učí společnosti, jejich zaměstnance i vedení chovat se v souladu s právními předpisy. Compliance je fenoménem posledních let a také jedním z hlavních důvodů vzestupu interních právních týmů. Přispěla k tomu mimo jiné novela zákona o trestní odpovědnosti firem, která od prosince 2016 dala podnikům možnost vyvinit se z nezákonného jednání spáchaného při práci jejich zaměstnanci. Musí ale prokázat, že pracovník porušil zavedená interní pravidla podniku.

"Je to vlastně svědomí společností," říká o nové právní disciplíně Robert Pelikán a dodává: "Když máte dobrou compliance a stane se nějaká nehoda a dojde k porušení práva, tak to může podnik zachránit před závažnými pokutami." Ty se obvykle pohybují v desítkách milionů, jde-li například o prohřešky proti spravedlivé hospodářské soutěži, a stoupat mohou i do stovek milionů, když chování podniku vede například ke škodám na životním prostředí.

Fenomén data

Nový impulz podnikovému právu dává teď také evropské nařízení o ochraně osobních údajů, které má nabýt účinnosti za měsíc. Interní právní týmy, které pomáhají firmám v jeho aplikaci, musí znát nejen předpis samotný, ale i jeho oficiální výklad postupně zveřejňovaný pracovní skupinou Evropské komise WP29.

"Poslední oficiální výkladové stanovisko bylo publi­kováno teprve minulý týden. Ve většině zemí stále probíhá legislativní proces přijetí nových zákonů o ochraně osobních údajů. Jejich finální verze může v samotném závěru výrazně zasáhnout do nově nastavených interních pravidel společnosti," upozorňuje podniková právnička Klára Novotná, která je zodpovědná za oblast ochrany osobních údajů ve společnosti Novartis a je také jednou z vítězek letošního ročníku ocenění Podnikový právník.

Mnozí z interních právníků navíc kvůli novým pravidlům získávají ve společnostech, které zpracovávají velké soubory osobních údajů, zcela novou roli. Stávají se z nich pověřenci pro ochranu osobních dat. Ve funkci pak dohlíží na to, že se firma k citlivým datům chová tak, jak má, a komunikují za ni s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Řešit po 25. květnu budou i veškeré stížnosti zákazníků ohledně nakládání s jejich údaji.

Novou funkci pověřence získala i Vanda Kellerová ze společnosti T-Mobile. Podle té se musí právníci zaměřit hlavně na to, aby realizace nových pravidel neomezila jiné funkce podniku. Přípravy navíc komplikuje řada mýtů, které nařízení od začátku provází.

"Některé extenzivní výklady konzultantů, se kterými se aktuálně setkáváme, generují další množství práce, která fakticky spočívá ve vyvracení takových závěrů," upozorňuje Kellerová. Jedním z bolavých míst jsou podle ní nové smlouvy o zpracování osobních údajů. Firmy si je často mezi sebou posílají, aniž by je skutečně potřebovaly.

"Není zohledňováno, zda u služby, kterou zákazníkovi poskytujete, jste nebo nejste v pozici zpracovatele, a zda je tedy opravdu nutné takovou smlouvu podepsat. Setkala jsem se i se společnostmi, které požadují uzavření smlouvy o zpracování, pokud jde o smluvní vztah dvou správců údajů," popisuje právnička.

Ochranou dat to ale nekončí. Podnikové právo má mnoho podob. Interní právníci řeší třeba i boj s korupcí nebo zneužívání informací v obchodním styku. A mluví už i do disciplín, které donedávna bývaly spíš doménou technických profesí, například do problematiky kybernetické bezpečnosti firem.

Připraveno ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce.

Související