Pražskou White & Case vede nově Petr Pánek

Partner globální praxe White & Case v oblasti fúzí a akvizic Petr Pánek byl jmenován novým řídícím partnerem pražské kanceláře. Nahrazuje v této roli Davida Plcha, partnera globální bankovní praxe, který pražskou kancelář vedl od roku 2013. David, který bude i nadále z Prahy pracovat pro české klienty, se stává členem nejužšího evropského vedení firmy a bude řídit bankovní praxi pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky. Petr Pánek k White & Case nastoupil v roce 2003.

Nový partner CMS

Mezinárodní advokátní kancelář CMS v Praze jmenovala partnerem Libora Prokeše, který se zaměřuje na poradenství především v oblasti nemovitostních transakcí včetně prodejů, akvizic, pronájmu nebo výstavby nemovitostí. V CMS Libor působí od května 2017, kdy společně se svým týmem přestoupil z Wolf Theiss. Nemovitostní tým pražské kanceláře se tak rozrostl na dva partnery a 10 právníků.

Rozšíření Moreno Vlk & Asociados

Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados posílila advokátka Irena Slavíková, která se věnuje oboru sporné agendy civilního práva, trestního práva a práva rodinného. Předtím působila jako samostatná advokátka. Kancelář také nově zřídila oddělení, které po vzoru advokacie ve španělsky mluvících zemích poskytuje klientům vedle standardních právních služeb i služby spojené s organizačním a ekonomickým poradenstvím. Šéfem oddělení byl jmenován advokát Guillermo Vidaillac.

Prodej Kary Trutnov

Weinhold Legal radila podnikateli Zdeňku Rinthovi při prodeji akcií společnosti Kara Trutnov, nejvýznamnějšího českého výrobce kožené a kožešinové módy. Tu kupovala skupina C2H investora Michala Mičky. Tým kanceláře vedl partner Ondřej Havránek ve spolupráci s advokáty Daliborem Šimečkem a Vladimírem Petráčkem. Kancelář se také podílela na vypracování české části studie, která byla základem pro nedávno zveřejněný návrh Evropské komise na pozměňující směrnici, která má usnadnit fúze, rozdělování a přemisťování sídla společností v rámci EU.

Pomoc s bankovní aliancí

Advokáti z kanceláře Schönherr radili EVO Payments International v souvislosti s vytvořením dlouhodobé aliance s bankou Moneta, kdy EVO začne poskytovat služby akceptace platebních karet klientům banky z řad obchodníků. Tým Schönherr vedl Vladimír Čížek, který spolupracoval již před dvěma lety na vytváření aliance EVO Payments s Raiffeisenbank. Členy týmu dále byli Volker Weiss z Bruselu a Jitka Kadlčíková, Natálie Rosová, Denisa Assefová a Rudolf Bicek z Prahy.

Křest nového komentáře

V prostorách advokátní kanceláře Dentons proběhl křest nového komentáře k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob vydaného nakladatelstvím Wolters Kluwer. Na komentáři se autorsky podíleli Jaroslav Fenyk z Ústavního soudu, Ladislav Smejkal z Dentons a advokátka Irena Bílá. Publikaci pokřtila profesorka Dagmar Císařová, která patří mezi nejvýznamnější české odborníky na trestní právo.

Související