Thomas Northoff je managing partner Deloitte Legal pro Německo a světový šéf pro technologie v Deloitte Legal.

Na konferenci Innovative Legal Services Forum, kde vystupoval jako jeden z panelistů, například prohlásil, že práce právníka by měla spočívat spíše v jeho expertize než v opakování monotónních úkonů.

HN: Jaký je vztah Deloitte Legal k inovacím?

Snažíme se sledovat, co trh nabízí, a technologické koncepce testujeme.

HN: Snažíte se tedy vyvinout své vlastní programy a technologie, nebo spíše využíváte služby jiných firem?

Některé technologie jsme vyvinuli sami, ale používáme i novinky z trhu. Pokud narazíme na software, který skvěle funguje, nebráníme se mu. Když je pak zapotřebí vytvořit něco na míru, využíváme vlastní vývojáře.

Seriál HN

k projektu Inovativní právníci 2018 a konferenci ILSF 2018. Více na: ilsf2018.com

HN: Deloitte patří do takzvané velké čtyřky, tedy mezi čtyři největší poradenské firmy. Snažíte se i kvůli konkurenci věnovat inovacím co nejvíce?

Jistě. Firmy v tomto oboru jsou velmi soutěživé.

HN: Jaká bude podle vás role právníka v budoucnosti?

V dnešní době právníci působí spíše jako poradci pro různé oblasti práva, v budoucnosti se stanou nedílnou součástí byznysu jako takového, třeba v oblasti risk managementu. Budou od počátku pomáhat budovat firmu tak, aby všechny její aktivity byly v mezích práva, proto bude zapotřebí i kompletní znalost byznysu, jeho procesů a rizik.

HN: Díky čemu taková změna proběhne?

Částečně díky automatizaci, velká část opakující se administrativní práce bude nahrazena technologiemi.

HN: Mohou technologie právníky zcela nahradit?

Pokud se právníci budou věnovat bez specializace převážně repetitivní práci, technologie je nahradí. Proto se budou muset specializovat. A stát se expertem v určitém oboru práva bude výzvou hlavně pro mladé právníky. Pro právní firmy v blízké budoucnosti je pak jednou z klíčových výzev zavést školení nejen v oblasti generální právní praxe, protože základní práci budou zvládat technologie, ale i v jiných směrech a oblastech.

HN: Jak bude v budoucnosti vypadat kontakt mezi právníky a klienty? Bude méně častý?

Vzhledem k současnému trendu nejsem schopný ani předpovědět, co se v horizontu příštích 20 let stane. Když se ale zamyslím nad jinými vyspělejšími odvětvími, jako je třeba poskytování finančních služeb, bude i v právu řada pracovních činností nahrazena. Běžné smlouvy již nebudou mít na starosti právníci. Bude ale pravděpodobně stále zapotřebí nestandardního expertního poradenství. A to podle mě během následující dekády nebude možné jinak než za pomoci lidského kontaktu.

HN: Bude v budoucnu ve spojení s inovacemi ochrana dat stále velkým tématem?

Je důležité zmínit, že čím více dat máme k dispozici, tím efektivnější při své práci můžeme být. Ale pak je složité najít rovnováhu mezi ochranou dat a jejich využíváním pro lepší práci. Nalézt správný kompromis přitom budou muset sami lidé, firmy, nejspíše i tvůrci zákonů.

Související