Procházím-li seznam čestných členů Všehrdu, nalézám politické osobnosti jako Karla Baxu, Ladislava Feirabenda, Emila Háchu, Milana Hodžu, Karla Kramáře nebo Jaroslava Preisse. Jsou tu historičtí profesoři naší Almae matris, Právnické fakulty Univerzity Karlovy, například  Vilém Funk, Leopold Heyrovský, Jiří Hoetzel, Jan Krčmář, Antonín rytíř Randa, Otakar Sommer nebo Arnošt Wenig-Malovský. Čestným členstvím Všehrdu byli dekorování i ti, kdo se zasloužili po roce 1989 o jeho obnovu: Karel Čermák, Dagmar Burešová, Dušan Hendrych nebo Otakar Motejl.

 

Všehrd je přes nebo právě pro svoji pohnutou historii spolkem tolerantním. Za své čestné členy zvolil ekonomy Václava Klause a Tomáše Ježka, kteří mnohdy nešetřili kritickými hlasy vůči právníkům. Čestné členství získal také Pavel Tigrid, který se nijak netajil, a jednou to v osobním rozhovoru přiznal i mému otci, že byl koncem čtyřicátých let politickým oponentem duchovního otce novodobého Všehrdu Emila Randsdorfa.

 

Všehrd prochází letos oslavami stopadesátého výročí založení. Sérii akcí spustilo slavnostní shromáždění ve staroslavném Karolinu 8. března a oslavy budou pokračovat po celý letošní „osmičkový rok“. Jako člen profesorského sboru naší Právnické fakulty a člen jejího vedení bych rád nejen pogratuloval Spolku k tomuto velkolepému výročí, ale také poděkoval všem těm skvělým mladým ženám a mužům za to, že převzali prapor této nejstarší právnické organizace u nás a že ho ponesou a předají i dalším generacím. Vivat, floreat, crecat. 

Související