Malé i velké firmy se mohou až do 31. července hlásit do soutěže TOP Odpovědná firma 2018. Ceny již 15 let vyzdvihují zajímavé aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání v Česku. Díky cenám mohou firmy upozornit na to, že dělají něco společensky odpovědného a také změřit síly s konkurencí, odměnit angažovanost svých zaměstnanců i podpořit svou značku.

TOP Odpovědná firma je nezávislý systém porovnávání firem, který hodnotí a oceňuje aktivity v oblasti udržitelnosti. Zahrnuje činnost firem, jež se strategicky věnují rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Cena, organizovaná aliancí Byznys pro společnost, je otevřena velkým i malým společnostem. Přihlášky hodnotí odborná nezávislá porota.

Rozhoduje přínos pro společnost, inovativnost a to jak je projekt celkově zpracovaný a obsáhlý. Velikost firmy nebo výše investice v tomto ohledu nehraje roli. Záleží nejen na vztahu ke společnosti a životnímu prostředí, ale také ke svým zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům.

"Ty nejlepší strategie mají společné znaky, a to bez ohledu na obor podnikání či velikost společnosti: obrovský hodnotový posun, dlouhodobost CSR strategií a rostoucí zájem zaměstnanců se do podobných aktivit zapojovat," říká Pavlína Kalousová, ředitelka organizace Byznys pro společnost.

Loni získala ocenění Accenture či ZOD Brniště

Přihlašování do cen probíhá online na stránkách www.odpovednefirmy.cz. Vyhlášení vítězů se odehraje na slavnostním galavečeru v říjnu. V rámci účasti je navíc možné získat srovnání neboli benchmarking, který na základě přihlášek zmapuje situaci firmy v odpovědném přístupu k podnikání. Firma tak obdrží zpětnou vazbu ke svým programům a projektům i doporučení, jak dále pokračovat.

Přihlášky posoudí odborná nezávislá porota složená ze zástupců komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR. Všechny kvalitní strategie a projekty budou dle dosažené úrovně oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým titulem.

"Jsem sám podnikatel, a proto dokážu ocenit každý počin, který vybočuje z řady a staví vyšší smysl a společenskou odpovědnost na přední místa ve firemní kultuře," říká Ondřej Tomas, člen poroty a zakladatel firem CleverMaps a CleverAnalytics. Chybet nebude ani hlasování veřejnosti.

Firmy mohou v rámci registrace po předchozí domluvě využít konzultaci zdarma, která proběhne 19. června 2018 od 14.00 do 16.00 v BPS. Na semináři se bude probírat, jaké jsou podmínky účasti, jaká jsou kritéria nových kategorií, jak vyplnit přihlášky do jednotlivých kategorií, jak budou strategie a projekty hodnoceny a co je důležité z pohledu hodnotitele.

V loňském roce získala ocenění TOP Odpovědná firma roku za nejlepší strategii v hlavní kategorii pro velké firmy společnost Accenture. V kategorii TOP Odpovědná malá firma zvítězilo už podruhé družstvo ZOD Brniště. V dalších kategoriích uspěla například Nadace Albatros, která podporuje sociálně znevýhodněné romské děti a mládež v jejich vzdělávání.

V kategorii Nejangažovanější zaměstnanci si ocenění odnesla společnost KPMG Česká republika, za projekt Pomáháme tím, co umíme, jejíž snahou je zapojit zaměstnance - experty - do podpory veřejně prospěšného sektoru. Ti vedou školení, poskytují individuální konzultace i služby formou pro bono, mentorují zástupce v konkrétních problémech.

S pořádající organizací Byznys pro společnost v oblasti CSR dlouhodobě spolupracuje i vydavatelství Economia, pod které spadají i Hospodářské noviny.

Související