Frank Bold Advokáti je samostatná advokátní kancelář, nebo je jen jednou ze součástí konsorcia?

Je samostatnou advokátní kanceláří, která je součástí konsorcia Frank Bold, což je mezinárodní tým právníků spojený stejnou misí a etickými hodnotami. Ať už podnikáme nebo realizujeme veřejně prospěšné projekty, jakým je třeba Rekonstrukce státu, nebo mezinárodní projekt Purpose of the Corporation, podporujeme svobodnou a férovou společnost. V USA bývají podobně orientovaní právníci označování jako "public interest lawyers". Byly to právě americké soukromé nadace, které nás dlouhodobě podporovaly ve veřejně prospěšných aktivitách. Ale současně se nás ptaly, jaký máme plán na trvalou udržitelnost. Z toho vzniklo rozhodnutí, že bychom měli založit i advokátní kancelář a dělat i byznys. Myslím si, že rozdělení činnosti mezi veřejně prospěšné projekty a advokacii je zajímavé pro všechny zúčastněné.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?