Před poslance míří návrh na změnu ústavy, který chce výrazně rozšířit pravomoce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Poté co se podobný návrh nepodařilo ve sněmovně dotáhnout v minulém volebním období, přicházejí s novelou piráti.

Požadují, aby NKÚ mohl kromě rozpočtu a hospodaření se státním majetkem kontrolovat veškeré veřejné prostředky, například i firmy, v nichž má většinový podíl stát nebo místní samospráva. "Návrh jsme diskutovali v rámci kulatého stolu se zástupci ostatních stran před několika týdny," řekl poslanec pirátů Lukáš Černohorský.

NKÚ

Kontroluje stát už 25 let

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislá instituce, která kontroluje příjmy i výdaje státu. Vyjadřuje se ke státnímu závěrečnému účtu a dohlíží na plnění státního rozpočtu. Kontrolu prostředků měst a krajů či kontrolu firem s majetkovou účastí státu ve své kompetenci zatím nemá. Existence NKÚ je zakotvena od roku 1993 v ústavě. Výraznou tváří byl první ředitel Lubomír Voleník, který se zasloužil o nezávislost a odbornost úřadu. Voleník stál v čele NKÚ deset let, druhé funkční období nedokončil, zemřel ve věku 53 let v roce 2003. Naopak bývalý šéf úřadu František Dohnal byl odsouzen k podmíněnému trestu za to, že odmítl vydat sněmovně podklady umožňující audit hospodaření NKÚ. Podle zákona tak ve své funkci skončil.

Revize odhalí miliardy

Letos v lednu vydal úřad například zprávu, z níž vyplývaly nesrovnalosti v účetnictví za rok 2016 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR za více než osm miliard. Resort například vykázal navýšení prostředků o 3,5 miliardy, ve skutečnosti se mu prostředky snížily o dvě miliardy. Úředníci pochybení odmítli.

Potvrdil, že novela navazuje na již předložené návrhy jiných stran z minulosti, které sice finálně nevešly v platnost, nicméně ve sněmovně podporu našly. "A to včetně premiérova hnutí ANO. Ve fázi vyjednávání podpory tak očekáváme podporu ostatních stran," dodal Černohorský.

Novela je skutečně jedním z mála návrhů z pera opozice, která má naději na úspěch. "Ano, jsme pro rozšíření pravomocí NKÚ," potvrdil předseda poslaneckého klubu vládního hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Také druhá vládní strana, sociální demokracie, počítá s tím, že se v brzké době rozsah působnosti úřadu rozšíří. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka však říká, že to nemusí být jen na základě pirátského návrhu. "Zatím jsem jejich návrh nestudoval. Myslím si ale, že by jej měla předložit vláda, která to má ve svém programu," uvedl Chvojka. Před třemi týdny už o uvedených změnách debatovala Legislativní rada vlády. "Bude zapotřebí návrh upravit a reagovat hlavně na připomínky obcí," doplnil Chvojka.

Právě rozšíření působnosti NKÚ také na obce a kraje bylo důvodem toho, že podobný návrh v minulém volebním období neprošel, dostal se jen do druhého čtení. Byla to přitom už druhá verze, tu první vrátili dolní komoře senátoři, kterým vadila zmíněná možnost kontrol ze strany NKÚ na obcích a krajích. Senátoři tehdy upozorňovali na to, že by na samosprávy mohly chodit duplicitní kontroly od více organizací. "Problém duplicity kontrol stále není vyřešen," potvrdil Chvojka.

Piráti se proto v novele chtějí zaměřit jen na kontroly firem a organizací, které obce většinově vlastní. "Od kontroly obcí jsme upustili," uvedl Černohorský.

NKÚ říká, že mu hodnocení návrhu ústavní změny nepřísluší. "Rozhodně ale platí, že občané by měli vědět, jak se nakládá s veřejnými prostředky. My jsme připraveni takové odpovědi podávat i v případě obcí, firem s majetkovou účastí státu, institucí a dalších subjektů, které nezávislé kontrole dosud nepodléhaly," uvedl mluvčí úřadu Václav Kešner. Dodal, že v zahraničí je taková praxe běžná a funguje bez problémů.

900 kontrol

provedl úřad od svého vzniku v roce 1993. Každý rok prověří v průměru 230 miliard korun.

NKÚ může zatím kontrolovat jen toky veřejných peněz, to znamená například hospodaření ministerstev nebo příspěvkových organizací. Pokud se v tomto volebním období podaří rozšíření pravomocí schválit, budou mít kontroloři NKÚ možnost prověřovat také například Českou televizi, Český rozhlas nebo veřejné vysoké školy. Na seznamu jsou i kontroly prostředků Evropské unie, zdravotních pojišťoven a státních podniků, jako jsou ČEZ nebo České dráhy.

"Navržená ústavní úprava rozšíření působnosti vyžaduje současnou změnu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, která bude vymezovat zákonné podmínky pro aplikaci navržených změn," píší piráti v návrhu předloženém poslancům.

Související