Přihodí se vám úraz a potřebujete berle nebo ortézu. Jste diabetik a používáte glukometr nebo se staráte o seniora s inkontinenčními plenami. Zatímco teď za tyto pomůcky neplatíte nic nebo vás stojí jen přijatelnou částku, od příštího roku se může stát, že za ně zaplatíte víc.

Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, která změní způsob proplácení všech zdravotnických prostředků. A kritici varují, že by se mohla dotknout právě doplatků pacientů. Zdravotnické prostředky by neměly na rozdíl od léků pevně stanovenou maximální cenu. Nově by úřady stanovily jen úhradu ze zdravotního pojištění, tedy část, kterou platí pojišťovna. Zbytek by pak musel podle právníků zaplatit pacient.

"Novela dostatečně neřeší cenovou regulaci. Nezbývá než věřit, že výrobci budou s pacienty solidární a ceny nastaví tak, aby se do úhrad vešli. Jinak pacienti nebudou před zvýšenými doplatky nijak chráněni," upozorňuje právník Ondřej Dostál z advokátní kanceláře PwC Legal, který se na zdravotnictví specializuje.

Co změní novela

Proč dochází ke změně

◼ Ústavní soud loni rozhodl, že současný systém úhrad zdravotnických pomůcek je protiústavní a je potřeba ho do konce roku změnit. Do 31. prosince letošního roku je proto potřeba připravit nové předpisy, které mají platit od ledna 2019.
◼ Ministerstvo zdravotnictví předložilo novelu zákona parlamentu, teď čeká ve sněmovně na druhé čtení, poslanci tedy ještě mohou předkládat pozměňovací návrhy.

Jak bude systém fungovat

◼ Právníci i pacienti se obávají, že napříště budou lékaři motivováni vybírat nejlevnější výrobek na úkor jeho kvality. Mají strach také z toho, že lidé za pomůcky, které dnes měli plně hrazené, budou příští rok doplácet. Novela nepočítá s maximálními cenami zdravotnických pomůcek, pouze s výší úhrad. Zůstane tak na vůli výrobců, zda budou dostatečně solidární s pacienty a ceny nenavýší.
◼ Podle ministerstva zdravotnictví novela naopak povede k lepší dostupnosti zdravotnických pomůcek pro pacienty a úhrada pomůcek bude transparentnější.

Co se změní pro pacienta

◼ Úhrady zdravotnických prostředků bude určovat Státní ústav pro kontrolu léčiv. Zdravotnické pomůcky budou nově rozdělené do skupin zaměnitelných prostředků s danou úhradou, podobně jako je tomu u léků.
◼ Pokud ústav rozhodne, že výrobce úhradu nedostane, může se odvolat na ministerstvo zdravotnictví.

Obavy pacientů

Chystané změny se obávají i pa­cienti. "Už nyní se doplatky na sluchadla pro sluchově postižené děti pohybují v řádech několika desítek tisíc, protože rozdíl mezi cenou a úhradou je veliký. Rodiče jsou závislí na pomoci nadací," upozorňuje Jana Fenclová, předsedkyně Centra pro dětský sluch Tamtam. "Pokud by došlo k tomu, že bude výše ceny záležet na benevolenci prodejce, znamenalo by to ještě větší zátěž pro rodiče a nadace, které rodičům s doplatky na sluchadla pomáhají," prohlašuje.

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že nový zákon vůbec ceny zdravotnických prostředků neřeší. "Pokud by mělo dojít ke skokovému růstu cen, lze přistoupit k výraznější cenové regulaci," říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Kritici novely upozorňují také na to, že lékaře bude motivovat k tomu, aby předepisovali méně kvalitní, ale levnější varianty pomůcek. "Bez hrozby finanční regulace budou moci vybírat jen z těch pomůcek, u kterých se výrobci dohodnou s pojišťovnami na ceně ve skupinách, kde k takové dohodě došlo," upozorňuje Dostál z PwC Legal. "Pokud bude pacientovi více vyhovovat jiná pomůcka, bude lékař vystaven riziku regulačních srážek od pojišťoven," doplňuje.

Motivovat lékaře

S takovým výkladem ale ministerstvo zdravotnictví jako předkladatel návrhu nesouhlasí. "Lékař, který bude ochoten zohlednit i finanční hledisko a upřednostní ekonomicky nejvýhodnější produkty, ten bude naopak bonifikován," říká mluvčí ministerstva Štěpanyová.

Podle Dostála je právě tento bod problematický. Novela podle něj může vést k tomu, že lékař upřednostní levnější, ale horší pomůcku před její kvalitnější, avšak dražší variantou. Výrobce s nejnižší cenou by měl nově ovlivnit úhrady ostatních podobných pomůcek od jiných firem na trhu.

Může se tedy stát, že například výrobce méně kvalitních pomůcek, které dnes lékaři předepisovat nechtějí, uzavře s pojišťovnou dohodu o nejnižší ceně. "V tu chvíli všem ostatním zaměnitelným pomůckám ve skupině poklesne úhrada na cenu, kterou domluvila pojišťovna s výrobcem méně kvalitních pomůcek. A pokud pacient bude chtít kvalitnější pomůcku, bude se jeho lékaři takový výrobek započítávat do finančních limitů. Lékaři tak budou motivováni, aby pa­cientům varianty kvalitnějších výrobků raději ani nenabízeli," míní Dostál. Podle něj dále hrozí, že se dosud plně hrazené kvalitní produkty z dané skupiny rázem stanou doplatkovými.

Někteří lékaři už teď říkají, že pomůcky, které nebudou na seznamu, předepisovat nebudou. "Pokud pacientům nebude vyhovovat výrobek doporučený pojišťovnou, tak mu ho předepisovat nebudu," říká například ortoped Jan Michálek z Hradce Králové.

Všechno si vyzkoušet

Výhrady k novele mají také někteří zástupci pacientů. "Dnes si člověk může vybrat pomůcku mezi různými výrobci. Může si ji vyzkoušet, a když zjistí, která mu vyhovuje, požádá lékaře, aby mu ji předepsal. Je otázka, zda tato možnost bude s příchodem nového zákona stále platit," říká Václav Krása, předseda Národní rady zdravotně postižených.

Vadí mu i to, že pacienti ani lékaři by podle nového zákona neměli mít možnost ovlivnit, jaké typy zdravotnických prostředků se do oficiálního seznamu dostanou.

Podobný názor má také Jana Fenclová, která pomáhá rodičům neslyšících dětí. "U sluchadel pro děti je extrémně důležité, aby si pacient vyzkoušel, která pomůcka mu vyhovuje nejvíce. Sluchové podněty zpracovává mozek každého člověka jinak, u každého se sluchové postižení projevuje různě," vysvětluje.

Související