Na konci letních prázdnin již tradičně vstupuje v platnost řada novinek, které stihli poslanci projednat ještě před parlamentním volnem. První zářijové dny tak přinesly třeba snazší pravidla pro výstavbu velkých dopravních staveb anebo přísnější emisní limity. Zákonodárci se znovu sejdou příští středu, aby začali diskutovat nad další várkou nových předpisů. Řada z nich dopadne zejména na podnikatele.

První zářijové dny pocítili hlavně provozovatelé vlakové a linkové autobusové dopravy. Děti, studenti a senioři mohou nově využít 75procentní slevu na jízdné. Děti se na začátku školního roku dočkaly mírnější pamlskové vyhlášky, která do bufetů vrátila masné výrobky, ochucené tvarohy, sýry nebo některé dosud zakázané druhy pečiva.

Další novinkou jsou přísnější emisní limity a komplikovanější metoda testování nových vozů, která prodlouží proces zavádění nových modelových variant aut až dvojnásobně. V celé Evropské unii s koncem prázdnin skončila výroba halogenových žárovek, které patří k energeticky nejméně efektivnímu osvětlení.

Vyplatí se sledovat

◼ Věcné záměry nového civilního řádu soudního a také zákona o hromadných žalobách. "Oba zákony mohou významně ovlivnit vymahatelnost práv podnikatelů i nároků proti nim," říká Robert Pavlů z Allen & Overy. Ani jeden však nebude přijat letos na podzim.
◼ Rozsáhlejší novela zákoníku práce. "Vedle zakotvení valorizačního mechanismu minimální mzdy je navržena též koncepční změna úpravy dovolené, zpřesnění a doplnění právní úpravy doručování či změna v jednorázovém odškodnění
pozůstalých," popisuje Helen
Rodwellová z CMS.

Na začátku září se také díky novele zákona o urychlení výstavby zjednodušilo vyvlastnění pozemků u vybraných dopravních staveb.

"Tato novelizace přináší také pozitivní dopady na výstavbu telekomunikačních sítí. Firmy již nebudou muset, až na výjimky související s ochranou životního prostředí, získávat územní souhlas pro nové přípojky elektronických komunikací do délky 100 metrů ani provádět kolaudace pro další infrastrukturu," popisuje Jiří Buryan, vedoucí advokát z Havel & Partners.

Změna zrychlí výstavbu vysokorychlostních sítí, které jsou potřebné pro digitalizaci veřejné i soukromé sféry.

Za necelý měsíc začnou platit přísnější pravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Přináší je vyhláška České národní banky, která reaguje na takzvaný AML zákon.

Finanční instituce a nově také investiční zprostředkovatelé budou muset rozšířit prevenci praní špinavých peněz, například zavést písemný systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření. "Ve vyhlášce jsou upraveny faktory, které ovlivňují riziko spojené s klientem či obchodním vztahem. A to takové, které mohou riziko snižovat i zvyšovat," popisuje Helen Rodwellová z advokátní kanceláře CMS. Finančníci tak musí zohlednit třeba zemi původu klienta, jeho vlastnickou strukturu anebo chování.

Méně nových zákonů, než je běžné

Za necelý týden začnou poslanci projednávat další várku novinek. Na stole mají aktuálně přes sto novelizací či zbrusu nových zákonů a další stovky změn jsou "před branami" sněmovny. Přesto se dá podle oslovených právníků očekávat menší přísun legislativních novinek, než je obvyklé. Návrhy právních předpisů, které poslanci nestihli projednat v uplynulém volebním období, totiž takzvaně spadly pod stůl. Mají-li být přijaty, musí být předloženy znovu.

"Útlum legislativní aktivity je způsoben taktéž delším ustavováním Poslanecké sněmovny a časem, který si vyžádalo sestavování vlády," říká Jakub Morávek z advokátní kanceláře Felix a spol. Nižší počet projednávaných norem připisuje také dlouhým sněmovním diskusím o politicky silných tématech, jako je navýšení důchodů, které odsouvají projednávání jiných právních předpisů.

Změny pro korporace i insolvence

I přes nižší počet projednávaných předpisů, než je obvyklé, mají poslanci na stole změny u některých zákonů klíčových pro byznys.

"Lze očekávat, že se začne projednávat rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích. Ta se má dotknout všech forem obchodních společností i družstev, avšak nemá si vyžádat nutnost bezprostředních změn společenských smluv nebo stanov," říká spoluautor zákona Jan Dědič z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Novela by měla například zlevnit a zrychlit zakládání a vznik nízkokapitálových společností s ručením omezeným, tak aby to bylo možné učinit jednou návštěvou notáře. "U kapitálových společností má být umožněno vydání akcií nebo podílů, s nimiž je spojeno právo vysílat nezávisle na valné hromadě stanovený počet členů do statutárního orgánu nebo dozorčí rady," dodává Dědič.

Podle Ondřeje Tejnského z advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law donutí novela korporace také zveřejňovat účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku. "Novela počítá se zpřísněním sankcí za nedodání závěrky. Rejstříkové soudy by měly mít nově možnost postihnout společnost zrušením bez likvidace, což celý proces usnadní a zrychlí," popisuje Tejnský.

Významná bude podle oslovených právníků také projednávaná novela insolvenčního zákona, která zásadním způsobem upravuje podmínky pro oddlužení a měla by pomoci dlužníkům z dluhové pasti. "Proces oddlužení by měl být zpřístupněn co největšímu počtu poctivě splácejících dlužníků, a to jak podnikatelům, tak i osobám s nízkými příjmy, které nedokážou splatit ani třetinu svých dluhů a podle dnešní právní úpravy by na oddlužení nedosáhly," popisuje Tomas Rechberger, partner advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha. Oddlužením, které spočívá ve splácení měsíčních částek stanovených soudem, bude možné nově projít, jestliže po dobu sedmi let od jeho schválení nebude oddlužení zrušeno. "Jinými slovy zmizí povinnost uhradit nezajištěným věřitelům v průběhu oddlužení alespoň 30 procent jejich pohledávek," říká Jana Hladká z advokátní kanceláře Z/C/H Legal.

Martin Hrdlík z KPMG Legal pak doporučuje podnikatelům sledovat novinky v oblasti distribuce pojištění a zajištění. "Evropská směrnice zvaná IDD, kterou přetransformuje nový český zákon, slibuje vyšší ochranu spotřebitelů i důvěryhodnost celého pojišťovacího sektoru," uzavírá Hrdlík.

Související