Mediální dům Economia s měsíčníkem Právní rádce vyhlásily výsledky třetího ročníku ocenění Pro bono & CSR 2018. Cenu si odnesly právničky Martina Slaninová, Veronika Válová a Zuzana Čeňková i advokátní kanceláře Bříza & Trubač a PwC Legal.

Výjimečné právnické projekty, samostatné právníky či týmy právníků anebo právnické firmy nominovala už potřetí veřejnost na webových stránkách odborného časopisu Právní rádce. Do užších nominací se dostalo devět projektů, které posuzovala odborná porota a následně vybrala pět laureátů ceny Pro bono & CSR 2018.

Dvě z letošních oceněných, právničky Martina Slaninová a Veronika Válová, se samy nabídly s pomocí organizacím, které by bez jejich zapojení nemohly úspěšně fungovat. Martina intenzivně pomáhá organizaci Zlatá rybka, jejímž cílem je plnit přání vážně nemocným dětem. "Rybce se před třemi lety nabídla s pomocí při nastavení pravidel fungování organizace a při přípravě dokumentů, které používá v kontaktu s lékaři a klienty. Od té doby je nedílnou součástí týmu podporovatelů," řekla ředitelka organizace Karin Pospíšilová.

Právě to ocenil například předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. "Podpora rodin, v nichž žijí těžce nemocní lidé, a v tomto případě dokonce přímo děti, by měla být vždy jednou z hlavních společenských priorit. Jsem si vědom, jak mnohdy složité je poskytování takto definovaných mnohačetných forem pomoci po právní stránce. Proto oceňuji přístup nominované advokátky, která nastavila přehledná, a podle mého také propracovaná, pravidla fungování Zlaté rybky. A neskončila jen u nich," řekl Šámal. 

Ocenění Pro bono & CSR 2018

Výjimečné právnické projekty, samostatné právníky či týmy právníků anebo právnické firmy nominovala veřejnost na webových stránkách odborného časopisu Právní rádce.

Do užších nominací se dostalo devět projektů, které posuzovala odborná porota.

V ní zasedli například předseda Nejvyššího soudu, ministr zdravotnictví, předsedové ústavně-právních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu, zástupci notářů, soudců, podnikových právníků či advokátů. Vyhlášení vítězů proběhlo na galavečeru v Grand Hotelu Bohemia v Praze.

Veronika Válová se zase ujala pomoci neziskovému spolku Fandi mámám, který pomáhá matkám samoživitelkám.

"Pomáhá nám i přes to, že se pracovně jinak věnuje úplně jiné oblasti práva ve finančním sektoru. Bez její podpory by dobročinný projekt dvou nadšených žen zřejmě již nefungoval," řekla spoluzakladatelka spolku Petra
Pšeničná.

"U Veroniky je oceněníhodné jednak to, že se právnička sama nabídla, a jednak to, že jde o podporu širší než jen samotnou "legalizaci" dobrovolnictví do formy spolku," řekl jeden z letošních porotců, advokát Adam Rakovský.

Projekty z oblasti zdravotnictví

Další dva letošní výherci, advokátka Zuzana Čeňková a právníci z kanceláře PwC Legal pomáhají ve zdravotnickém segmentu.

Zuzanu Čeňkovou nezastavily ani mateřské povinnosti v pravidelné a hlavně komplexní právní pomoci začínající neziskové organizaci Loono, kde samostatně vede celou právní agendu. Loono tvoří tým mladých lékařů, studentů lékařských fakult a jiných nadšenců, kteří společně ukazují, že na zdraví záleží, a nabádají muže a ženy k důsledné prevenci onkologických onemocnění a kardiovaskulárních chorob. "I z vlastní osobní zkušenosti vím, jak je důležité nezanedbávat zdravotní prevenci. Díky této neziskové organizaci se podařilo včas odhalit rakovinu nejméně 42 lidem a jejími školeními prošlo na 35 tisíc lidí. Takto široký záběr si vyžaduje opravdu kvalitní a takřka každodenní právní pomoc. Proto je na místě ocenit přístup nominované advokátky," řekl Pavel Šámal.

"Příběh považuji za inspirativní i proto, že ukazuje cestu, jak ještě v průběhu studia zapojit desítky, respektive stovky, budoucích lékařů do týmu pomáhajícího lidem. Právní servis pro neziskovou organizaci Loono jistě není jednoduchý a bude jistě i právně a časově náročný, nadto právnička sama je na mateřské dovolené," dodal další z porotců, předseda ústavně-právního výboru Senátu Miroslav Antl.

Advokáti z PwC Legal zase dlouhodobě poskytují pro bono právní služby v oblasti zdravotnického práva za ceny odpovídající pouze provozním nákladům. Rozsah takové pomoci je enormní, za poslední rok se jednalo o 600 hodin práce právníků.

I díky jejich úsilí se podařilo pro řadu pacientů vyhrát soudní spory se zdravotními pojišťovnami, které jim nechtěly proplácet léky. Jde třeba o osmiletou Elišku, která trpí vážnou metabolickou chorobou vyžadující přísnou dietu, anebo Boženku, která od narození trpí spinální svalovou atrofií. "Velmi oceňuji odvahu pustit se do sporu s takovými protivníky, jako jsou zdravotní pojišťovny, a to navíc v režimu "pro bono". Ač zdraví nelze penězi vyvážit, tak právě zde se bez nich obejít nelze. Advokátní kancelář tak pomáhá zvyšovat kvalitu života mnoha lidí, kteří by do takovéhoto sporu z finančních důvodů sami nikdy jít nemohli," zhodnotil hlasování poroty prezident Notářské komory Radim Neubauer.

"Neustále slýcháme smutné příběhy o tom, jak jedinou šancí alespoň na stabilizaci stavu takto nemocných dětí jsou příliš drahé, a tedy finančně nedostupné, léky, které nebyly zdravotní pojišťovny ochotny proplatit. Troufám si tvrdit, že pozitivním důsledkem většiny takto ukončených soudních sporů byla přinejmenším zlepšená kvalita života těžce nemocných dětí a naděje pro mnohé další rodiny, které se u svých blízkých potýkají se stejnými diagnózami," dodal Pavel Šámal.

Pomoc znevýhodněným mladým lidem

Poslední z letošních výherců, advokátní kancelář Bříza & Trubač, se rozhodla nad rámec běžných pro bono činností věnovat svůj čas a pomoc mladým lidem odcházejícím z dětských domovů či matkám z azylových domů vstupujícím na trh práce, a to prostřednictvím příručky "To dáš" pro projekt Nadace Terezy Maxové dětem. Právníci také připravili bezplatnou on-line právní poradnu pro klienty projektu.

"Oceňuji, že se advokátní kancelář rozhodla nezištně pomáhat projektu, který cílí na ohroženou skupinu lidí opouštějících dětské domovy a azylové domy.  Protože právě v tento okamžik se často rozhoduje, zda se člověk úspěšně začlení do společnosti, nebo bude už navždy žít na jejím okraji," popsal Neubauer.

Mezi finalisty nominovanými na ocenění Pro bono & CSR 2018 letos byly také advokátky Jitka Linhartová a Lucie Oršulová, které - byť z různých kanceláří - dlouhodobě pomáhají charitativně - společenským projektům, které jsou zaměřeny na podporu dětí a jejich rozvoje, a to skrz organizaci Nadání a dovednosti. Právničky projekt podporují jak v právní, tak společenské a finanční rovině. Pořádají například exkurze do advokátní kanceláře či přispívají na jazykové pobyty. "Zařazení dětí, které vycházejí z dětských domovů, je mimořádně složitý společenský úkol, na který stát bohužel nestačí či zapomíná (se všemi negativními dopady na kriminalitu). Každý, kdo se mu pro bono věnuje, si zaslouží ocenění," dodal porotce a šéf sněmovního ústavně právního výboru Marek Benda.

Povinné zastoupení přerostlo v osobní pomoc

V nominacích se letos objevily také dva příběhy výjimečné pomoci v osobní rovině. Advokátka Eva Hrubá prokázala nadstandardní angažovanost při zastupování nesvéprávné klientky, které hrozilo odebrání novorozeného dítěte. Neváhala investovat čas a energii do pomoci klientce a zasadila se tak o to, aby chtěné, plánované, zdravé a plně kojené dítě nebylo nesmyslně a zbytečně odebráno. Dlouhodobě také spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí.

"Není v životě nic důležitějšího než vlastní matka i otec (jak nás ostatně učí i Desatero Božích přikázání) a bojovat v dnešním světě za práva matky (a nad to s omezenou svéprávností) před ústavní výchovou pokládám za zcela mimořádnou zásluhu. Zejména když o takto "právně volné" děti je mimořádný zájem i v osvojovacích a adopčních úvahách," řekl poslanec Marek Benda.

"Vážíme si, že advokátka po zapojení do případu převzala iniciativu a rozhodla se dobrovolně a pro bono pomáhat výrazně nad rámec toho, co jí původní role v případu určovala," dodal další z porotců, partner advokátní kanceláře Císař Češka Smutný, Jaromír Císař.

Jakub Vozáb a Alžběta Chovancová z advokátní kanceláře Vozáb & Co. se ujali pro bono zastoupení nesvéprávné klientky, které její bývalá opatrovnice více než rok zadržovala důchod a nechala ji zcela bez příjmů.

"Tutéž klientku neznámý pachatel dále poškodil uzavřením a nesplácením kontokorentního úvěru. I v této kauze nabídli klientce zastoupení pro bono a navíc se sami nabídli, že v rámci pro bono aktivit zbývající dluh uhradí," stálo v odůvodnění jejich nominace. "Je psychologicky mnohem lehčí vzdát se příjmů než sám dodat potřebné finance. Navíc starost o nesvéprávného klienta člověku velmi často nepřinese ani to osobní ocenění," řekl k nominaci Marek Benda a advokát Adam Rakovský dodal: "Případy nesvéprávných je obtížné převzít, protože to nebývají důvěryhodní klienti. Tím spíše se jim ovšem dějí křivdy a nespravedlnosti, které bez výrazného nasazení nelze napravit či odvrátit. Zvláště si vážím toho, že partner větší kanceláře "riskuje" převzetí klienta, který svou návštěvou advokátní kanceláře zřídkakdy dodá lesku a jiné (bonitnější) klienty spíše odrazuje."

Posledním projektem, který se probojoval do letošního finále, byla Právní poradna města Kladno. Ta již několik let dokazuje, že spolupráce mezi městem, neziskovými organizacemi a právníky může být prospěšná a dobře fungující. Krátké 30minutové a orientační právní poradenství se základním právním rozborem včetně následného nasměrování žadatele poskytuje Kladno téměř 30 osobám měsíčně, a to zejména seniorům. "Je nutno právní poradnu ocenit i jako záslužný a příkladný počin, když jako senátor jsem (nejen ve svém regionu) takřka denně žádán o právní rady. Bezplatná právní pomoc občanům, zejména seniorům, je zcela jistě velmi důležitá – a ocenění pro subjekt, byť působící v jediném městě, by mělo být i "motivační pobídkou" pro další takové subjekty v rámci Česka," zhodnotil Miroslav Antl.

To ocenil i jeho kolega z Poslanecké sněmovny Marek Benda. "Je skutečností, že zejména senioři, kteří prožili většinu svého života v komunistickém všeobjímajícím a v mnohém bezprávném systému, mají často problém hájit svá práva v dnešním světě svobody a odpovědnosti. Mnohdy ovšem stačí jen povzbuzení a lidské nasměrování," uzavřel Benda.

Související