Jak by podle vás měla vypadat úspěšná pro bono či CSR aktivita advokátní kanceláře?

Náš úhel pohledu je poměrně dost specifický, protože se věnujeme obchodnímu právu, mezinárodním transakcím, a z podstaty věci tak pracujeme zejména s konglomeracemi. Když řeknete pro bono, tak si primárně představujeme podporu některých společensky prospěšných a dobročinných projektů, kde můžeme přispět s ohledem na naše zkušenosti a zaměření.

Jaké projekty v rámci advokátní kanceláře podporujete nyní?

Rád bych jmenoval zejména Dobrého anděla, Paměť národa, tedy Post Bellum, SOS dětské vesničky, mentoringový program Odyssey nebo Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Prošli jsme v České republice dvacet sedm let dlouhou historií pro bono práce a v určitý moment jsme si sedli a ujasnili si, jakým způsobem k nám práce přichází a co bychom měli prioritizovat. Navíc se snažíme vytvářet týmy, které se dlouhodobě kolem určitých pro bono projektů sdružují, aby byly efektivní a dobře znaly fungování určité nadace nebo dobročinného spolku.

Co přesně v rámci pro bono poradenství pro Dobrého anděla a Ústav paměti národa děláte?

Podporujeme je po právní stránce aktivně, ať už v jejich korporátních záležitostech, smluvní agendě, v jejich denních sporech nebo v čemkoliv, co se tam může přihodit. Oni vědí, že se na nás mohou spolehnout, a díky tomu se naplno věnují svým dobročinným aktivitám. Některé projekty pravidelně podporujeme i finančně.

Petr Pánek
jarvis_5be18ac7498e3216c87b0b1c.jpeg

Petr Pánek vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Columbia University v New Yorku a je vedoucím partnerem advokátní kanceláře White & Case. Je specialistou na právo nemovitostí, fúze a akvizice, v rámci advokátní kanceláře se připojuje i k podpoře vybraných pro bono projektů.

Takže z povahy činnosti vaší advokátní kanceláře se nestává, že by za vámi chodili například nemajetní lidé s prosbou o pomoc při řešení soukromých záležitostí?

Ano, to se nás příliš netýká, lidé za námi s takovými prosbami nechodí a přiznávám, že řada našich kolegů z jiných oborů advokacie bude možná i kvalifikovanější k poskytnutí takové pomoci. Proto se zaměřujeme na zmíněné organizace a do budoucna se nebráníme spolupráci s dalšími.

Jak jste projekty vybírali?

Tyto projekty nás velmi zaujaly jako nejvíce souladné s hodnotami, které jsou pro naši firmu důležité.

Jaká kritéria jste zohledňovali?

Musí jít o transparentní projekt, tedy potřebujeme vědět, kam peníze putují. Víme, jaký je cíl projektů. Celkově se nám jejich filozofie líbí a máme rádi lidi, kteří se kolem projektu angažují, a sami se na nich podílíme. Těmto projektům věříme dlouhodobě.

Jakým způsobem jsou v rámci celosvětové sítě White & Case komunikovány dobročinné aktivity?

Velmi centrálně. Firma na pro bono klade velký důraz, máme dokonce globální soutěž o to, kdo odpracuje více pro bono hodin. Na druhou stranu pro pražskou kancelář je také důležité mít jasnou linku mezi tím, pro koho práci děláme, chceme zúčastněné osobně znát a vědět, že daný projekt dává opravdu smysl. Občas jsem totiž trochu skeptický v tom, kolik prostředků skutečně přijde tam, kam má. Pokud jde čistě o právní pomoc jako takovou, víme přesně, komu ji poskytujeme.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.