Poskytujete společně s podporou kultury a umění i pro bono právní poradenství nemajetným z široké veřejnosti?

V tomto směru je naše pomoc spíše nahodilá. Pokud se podobný případ vyskytne, samozřejmě se mu věnujeme, ale pomoc není z naší strany systematická.

Rozhodli jste se tedy soustředit na oblast umění? Je to správná cesta?

Nemusí být správná pro každého. Ale ten, kdo dává a něco poskytuje, z toho má přirozeně radost. Jinak by to přece nedělal. A když tedy dává, chce dávat do něčeho, čemu rozumí, co považuje za užitečné. Samozřejmě si myslíme, že podpora sociálně potřebných či nemocných je záslužná činnost. Ostatně občas to děláváme také. Ale Bohemian Heritage Fund jsme založili na směřování ke konkrétním hodnotám, konkrétně k ochraně kulturního dědictví s vizí do budoucnosti. Vycházíme z toho, že kdo umí pečovat o vlastní kulturní dědictví, se zároveň stará o kultivaci současnosti a budoucnosti. Občas se zaměřujeme i na vzdělání, ale kultura je hlavním tématem.

Bylo zapotřebí založit fond, protože stát nezvládá ochranu kulturního dědictví?

Když se podíváte do historie, zjistíte, že velká kulturní díla vznikala převážně díky mecenášům. Dnes žijeme v moderní době, takže péče o kulturu patří mezi úkoly státu. Ale stát je v tom strašně široce rozkročený, povinností je hodně, musí dbát na předpisy o hospodaření s majetkem státu, účelové rozdělení dotací, takže se tu vyskytuje možnost, aby i soukromá mecenášská iniciativa v umění působila podle vkusu konkrétních mecenášů.

Jaromír Císař
jarvis_5be18ed7498e3216c87b1ef5.jpeg

Jaromír Císař vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2009 založil společně s partnery advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný Petrem Michalem a s Pavlem Smutným nadační fond Bohemian Heritage Fund na podporu kulturního dědictví. Podporovaným projektům poskytují i nezpoplatněné právní poradenství.

Takže svou aktivitou pomáháte státu se správou kultury?

Pomáháme státní kulturní politice vytvářet zpětnou vazbu. Představitelé kulturních institucí, ať se jedná o Českou filharmonii, Národní divadlo či Národní galerii, nám říkají, že je dobře, když poskytujeme feedback a díky naší činnosti ví, co lidé, kteří se kultuře věnují, chtějí podporovat. Takovým institucím tak pomáháme směřovat jejich činnost.

Takže mezi těmito institucemi a fondem je jakási spolupráce?

Ano. Jako Bohemian Heritage Fund jsme partnery Národního divadla, podepisujeme i partnerskou smlouvu, poskytujeme finanční příspěvek, ale současně jde o spolupráci.

Jak moc je propojená advokátní kancelář a Bohemian Heritage Fund?

Začaly jako sesterské společnosti. V roce 2009 jsme si řekli, že nemůžeme v jednom košíku nosit všechna vajíčka, nemůžeme dělat širší aktivitu jen jako advokátní kancelář, takže si na to musíme založit vlastní entitu. A tak fond vznikl.

Jaké byly začátky?

Skromné. Přichystali jsme první akci a posléze jsme získávali další příznivce a mecenáše a dnes máme kolem padesáti sdružených mecenášů, kteří společně dobrovolně dávají část majetku pro to, aby vykonali dobrou věc.

Jak vybíráte projekty, které podpoříte?

Máme správní radu, která konkrétně rozhoduje o alokaci prostředků mecenášů. S nimi se každý rok před Vánoci sejdeme, hodnotíme a diskutujeme o plánech pro další rok.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.