Evropská unie chystá novou regulaci elektronických tržišť, on-line srovnávačů cen a internetových vyhledávačů. Nová právní úprava má zvýšit transparentnost digitálního trhu a posílit postavení obchodníků, kteří přes platformy, jako jsou například Amazon, eBay, Zboží.cz či Google Pay, nabízejí své zboží a služby. Evropská unie tak chce reagovat na stížnosti obchodníků, podle kterých řazení nabídek a výsledků vyhledávání poškozuje hospodářskou soutěž.

Přes on-line tržiště, internetové srovnávače a vyhledávače se v Evropské unii prodá 60 procent zboží a služeb určených konečným spotřebitelům a třetina těch, které nakupují veřejné instituce. Platformy stále více ovlivňují i nákupní chování spotřebitelů. Téměř dvě třetiny Evropanů hledají zboží na internetu prostřednictvím vyhledávačů, kterým je především Google, a zhruba polovina z nich si před nákupem přes internet prověří nabídky přes některý webový srovnávač. Třetina evropských spotřebitelů pak on-line nabídku zkoumá i před nákupem v kamenném obchodě.

Jenže výsledky vyhledávání a srovnání cen nemusí vždy spotřebitelům dát na prvním místě nejvýhodnější nabídku. Vyšetřování Evropské komise, které trvalo bezmála deset let a analyzovalo 1,7 miliardy výsledků vyhledávání, například ukázalo, že Google manipuloval výsledky a upřednostňoval vlastní služby před konkurencí. Loni za to Google od antimonopolního orgánu Evropské komise dostal pokutu ve výši téměř 2,5 miliardy eur.

Nejde ale jen o vyhledávače. Na problémy s e-tržišti či obchody s aplikacemi si v nedávném průzkumu poradenské společnosti Ecorys stěžovalo 54 procent obchodníků, kteří přes ně nabízejí své produkty. Vadí jim především jednostranné změny obchodních podmínek, které provozovatelé platforem dělají. Kritizují i netransparentní obchodní politiku nebo nejasné řazení výsledků vyhledávání.

A právě takovému neférovému chování internetových prostředníků vůči inzerentům, kteří jsou na nich často životně závislí, má zabránit nové evropské nařízení, které teď vzniká v Bruselu. Nová pravidla se mají týkat jak evropských tržišť, srovnávačů a vyhledávačů, tak těch mimoevropských, pokud na nich inzerují evropští obchodníci, kteří nabízejí zboží a služby evropským spotřebitelům.

"Provozovatelé by v budoucnu měli představit základní pravidla fungování e-tržišť a nemělo by docházet k neodůvodněným vyřazením obchodníků," popisuje základní novinky, které unie chystá, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška. Ve svých podmínkách budou muset provozovatelé mimo jiné popsat hlavní parametry, kritéria a procesy, které ovlivňují řazení nabídek a výsledků vyhledávání. Zveřejnit budou muset i poplatky a provize, které od uživatelů za lepší umístění vybírají. Své obchodní podmínky budou muset psát srozumitelným jazykem bez složitých právních obratů a kliček a musí k nim všem uživatelům zajistit jednoduchý přístup.

Konec bezdůvodného vyřazování obchodníků

Internetová tržiště a srovnávače by také nově neměly vyřazovat obchodníky ze svých nabídek, aniž by jim řekly proč. Takové chování je přitom dnes poměrně běžné. Na největších evropských tržištích se s ním podle údajů Asociace pro elektronickou komerci každoročně setkají desítky českých obchodníků.

Výčet důvodů, které mohou k vyřazení vést, budou muset tržiště a srovnávače přehledně uvádět i ve svých obchodních podmínkách. Obchodníci by pak také měli dostat možnost se proti vyřazení odvolat.

Evropský parlament by navíc mohl původní návrh Evropské komise ještě přitvrdit. "Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů ve své zprávě navrhuje, aby byl obchodník před vyřazením či omezením své nabídky informován alespoň 15 dní předem mimo případy, kdy takový krok vychází ze zákonné povinnosti provozovatele," připomíná Vetyška.

Srovnávače, vyhledávače a on-line tržiště budou muset uživatelům říct, podle čeho řadí nabídky.

Větší nároky na komunikaci tržišť a srovnávačů s obchodníky klade návrh nových pravidel i v dalších oblastech. Alespoň 15 dní předem by je tak podle něj měly informovat o chystaných změnách svých obchodních podmínek. Prodejci díky tomu získají čas na změnu zareagovat.

Jasná pravidla pro řešení stížností

Velkým provozovatelům on-line platforem, kteří mají více než 50 zaměstnanců a obrat přes 10 milionů eur, návrh navíc nařizuje zřídit interní systém, který jim umožní rychle vyřizovat stížnosti uživatelů. "Zvolený systém by měl být natolik komplexní, že například bude evidovat i počet vložených stížností," uvádí advokát Roman Tomek z kanceláře Sedlakova Legal a dodává: "Práce se systémem by měla být intuitivní. Mělo by jít o interaktivní systém vložený přímo do samotné platformy."

V úvahu tak připadá například on-line chat, který nespokojeného inzerenta přímo spojí s provozovatelem platformy. Může jít ale také o webovou stránku, kde si uživatel z přednastavených možností vybere, na co podává stížnost, z jakých důvodů, a napíše k ní komentář.

Aby se usnadnilo mimosoudní řešení sporů, budou muset všichni provozovatelé tržišť a vyhledávačů podle připravovaného nařízení ve svých podmínkách také uvádět nezávislé a kvalifikované mediátory, s nimiž budou při řešení sporů spolupracovat. V Česku by se mohli rekrutovat z mediátorů zapsaných v seznamu ministerstva spravedlnosti. Ti musí mít vysokoškolské vzdělání a zkoušky z mediace. "Mohou též vznikat specializované subjekty, které budou mediaci řešit. Z pohledu nařízení je primární odborná znalost mediátorů v dané oblasti, a v současné době tedy pro ně není povinné právnické vzdělání," zmiňuje další možnost advokátní praktikant Sedlakova Legal Jiří Hradský.

Příležitost pro podvodníky

Ačkoliv má nařízení podpořit férovou soutěž na internetu, ne všichni ho vítají. Kritické hlasy na jeho adresu zaznívají jak od provozovatelů vyhledávačů a srovnávačů, tak od zástupců klasického byznysu. "Z našeho pohledu je asi nejkontroverznější novinkou zveřejňování principů řazení výsledků, takzvaného rankingu, které je podle našeho přesvědčení jednou z významných součástí obchodního know-how každé platformy," upozorňuje specialistka pro kontakt se státní správou společnosti Seznam.cz Věra Průchová.

Nová pravidla připraví úspěšné platformy o know-how, obává se Seznam.cz. Méně úspěšná konkurence je bude moci snáze napodobit.

Méně úspěšné platformy tak podle ní budou moci úspěšnější modely kopírovat. Vniveč by v důsledku toho mohly přijít roky práce a stovky milionů korun, jež úspěšní hráči do budování svých systémů a know-how investovali.

Ohrožení ale může paradoxně znamenat zveřejnění podmínek i pro zákazníky, kteří přes platformy nakupují. Detailní informace o algoritmech, které ovlivňují řazení, totiž bude snadné zneužít. "Může to vést k tomu, že se v on-line tržištích na prvních místech začnou objevovat podvodné obchody, v on-line obchodech s aplikacemi se zase mohou objevovat zákeřné aplikace," varuje ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek.

Za zbytečnou pak svaz považuje i regulaci řešení sporů mezi platformami a obchodníky. Lepší by bylo, kdyby si každá mohla najít vlastní cestu, jak spory co nejefektivněji řešit. "Vyřešit jakýkoliv spor co nejdříve je i v zájmu platformy. Většinou totiž působí pouze jako zprostředkovatel, například mezi obchodníkem a konečným uživatelem, proto potřebují, aby firmy byly úspěšné," vysvětluje Čížek.

Svaz dále požaduje, aby Evropská komise vyloučila z účinnosti nařízení B2B platformy. I jiné zákony už dnes totiž regulují jen vztahy podnikatelů se spotřebiteli a vztahy mezi podniky nechávají stranou.

Připraveno ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce.

Související