Nedostatek pracovní síly už zachvátil právní profese. Tak třeba advokacie, která bývala dříve pro absolventy lákavou startovní metou, teď táhne méně. Podle statistik České advokátní komory měly kanceláře v roce 2017 celkem 2957 koncipientů, tedy nejméně od roku 2009. Před sedmi lety jich bylo 3639.

Důvodů, které vedou k poklesu počtu koncipientů, je více. Advokátní komora ho přičítá mimo jiné nárůstu počtu míst ve veřejné sféře, kde se navíc platové podmínky oproti minulosti zlepšily.

Roli ale hraje i časová a psychická náročnost advokátní profese, říká starosta studentského spolku Všehrd Jakub Míl. I mezi studenty je podle něj teď zájem o advokátskou profesi nižší než dřív. Ačkoliv ji stále považují za "dobrý způsob, jak se etablovat v oboru", uvědomují si, že pro ně není zdaleka jedinou možností uplatnění. Nabízí se více alternativ. Řada budoucích právníků má za to, že je třeba si vyzkoušet různé příležitosti a že je vhodné neuzavírat si cestu do jiných oborů. "Vnímám stupňující se zájem doplnit si studium práva o jiný obor a v praxi uplatnit kombinace těchto oborů, ať už se jedná o žurnalistiku, IT, přírodní vědy, ekonomii či jiné společenské vědy," dodává Míl.

Nejtvrdší konkurence je v Praze

Advokátním kancelářím nezbývá než se se změnami na pracovním trhu a novinkami v chování studentů a absolventů vypořádat. Podle advokáta Pavla Říhy (dříve Havel, Holásek & Partners) panuje v Praze mezi kancelářemi boj o vhodné uchazeče, který s sebou nese díky velmi dobré hospodářské situaci většiny kanceláří růst nástupních platů. Také na Moravě, kde Říha nyní působí jako jeden ze zakládajících společníků ostravské kanceláře Forlex, je podle něj poptávka po kvalitních absolventech práv vyšší než jejich počet. "Nicméně na Moravě nelze mluvit vysloveně o boji mezi kancelářemi a nutnosti uchazeče nerozumně přeplácet," popisuje Říha.

Podobnou zkušenost má i Lucie Turková, výkonná ředitelka advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. "Česká ekonomika roste a přibývá pracovních míst. S poptávkou pak roste konkurenční boj, kdy se kanceláře doslova přetahují o pracovníky," uvádí Turková a dodává: "Zaměstnavatel je nucen na tuto změnu reagovat, a to tak, že de facto přijme podmínky diktované čerstvými absolventy."

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?