Uznávaný expert na trestní právo a stále ještě "nováček" mezi soudci Nejvyššího soudu Jiří Říha se nedávno dočkal významného povýšení. Po Dagmar Císařové se stal předsedou tzv. malé komise ministerstva spravedlnosti pro nový trestní řád. V té zasedají ty největší autority českého trestního práva jako Pavel Šámal, František Púry, Lenka Bradáčová, Tomáš Sokol, Tomáš Gřivna nebo samotná Dagmar Císařová. "V komisi jsou paritně zastoupeny všechny hlavní profesní skupiny, které participují na trestním řízení, tedy v zásadě je stejný poměr advokátů, státních zástupců a soudců, jakož i akademiků," popisuje na začátek rozhovoru Říha ve své kanceláři na pražské právnické fakultě, kde je odborným asistentem na katedře trestního práva.

Nezkušené mládí není ideální

Na otázku normotvorby čerstvými absolventy právnických fakult, jimiž se v poslední době plní ministerstva a jejich legislativní odbory, nemá Jiří Říha vyhraněný názor. Zmiňuje ale, že podle něj není zcela ideální, pokud zákony tvoří ti, kteří je nikdy neaplikovali. "V dřívějších dobách byli na ministerstva často povoláváni i bývalí soudci, anebo na stáž byli ze soudů uvolněni aktivní soudci, kteří se podíleli též na tvorbě právních předpisů," říká. Taková praxe však s ohledem na pozdější judikaturu Ústavního soudu již dnes není možná. "Tato myšlenka vycházela z toho, že zkušený praktik, například soudce, velmi dobře ví, jaké potíže v dané době aplikační praxi trápí a jak by bylo možno jim předejít či je vyřešit, velmi dobře si přitom představí i důsledky, jaké by nová právní úprava měla," popisuje Říha.

Na druhou stranu i obsazování postů na legislativních odborech jednotlivých ministerstev mladými začínajícími právníky má podle něj nepochybně své opodstatnění. "Jsou plni čerstvě nabytých vědomostí, jsou též dobře jazykově vybaveni, což je dnes významný předpoklad pro úspěšný výkon této práce," říká. Pod dohledem zdatných a zkušených legislativců si pak podle Říhy mohou i mladí právníci osvojit dovednosti potřebné pro vytváření kvalitních předpisů.

Jako příklad vynikajících a stále ještě mladých legislativců, kteří již poměrně dlouhou dobu působí na legislativním odboru ministerstva spravedlnosti, uvádí Petra Forejta a Lenku Trešlovou, nedávno z tohoto odboru na státní zastupitelství odešel jiný nadějný mladý právník Martin Mičkal, který se též podílel na pracích na novém trestním řádu.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.