Více než dvacet let si museli advokáti a advokátní koncipienti počkat na první ucelené vydání komentáře k etickému kodexu České advokátní komory. Základní stavovský předpis byl přijat v roce 1997. Za jeho otce je považován Karel Čermák, bývalý předseda komory a exministr spravedlnosti. Ten se už ale vydání komentáře nedožil, neboť předloni zemřel.

"Jeho osobnost a věhlas dosáhly takové výše, že si nikdo dříve na napsání komentáře netroufl. Za jeho života by nemohl být autorem nikdo jiný než on sám," myslí si advokátka Daniela Kovářová, která je spoluautorkou nového komentáře.

Až do letošního roku si tak příslušníci advokátní profese vykládali jednotlivá etická pravidla především za pomoci útlé Čermákovy příručky a sbírky kárných rozhodnutí. "Je to taková negativní judikatura, která nám říká: pozor advokáte, tohle nedělej," doplňuje Kovářová.

K sepsání uceleného komentáře ji oslovilo nakladatelství Wolters Kluwer. "Byla to pro mě čest, že se na mě obrátili," říká. Ke spolupráci si vybrala advokáta a místopředsedu představenstva České advokátní komory Tomáše Sokola.

Mezi právníky se s nadsázkou říká, že komentář končí tam, kde začíná právní problém. Autoři se ale v tomto případě snažili jít proti tomuto bonmotu. "Není tam historie ani teorie. Myslím, že ze všech komentářů, které jsme napsala, je tenhle nejčtivější," uvádí Kovářová.

Tomáš Sokol při psaní využil i své zkušenosti, které získal coby bývalý člen kárné a posléze odvolací kárné komise. "S kodexem jsem tak přicházel do styku více než běžní advokáti," říká.

Publikace se snaží dát čtenářům praktické odpovědi na to, co dělat a co nedělat. Situace, kdy by museli autoři uvádět dva různé výklady, protože se jejich názory rozcházejí, při psaní nenastala. "Pohled na to, co je a co není etické, máme stejný," říká Kovářová

Pět důležitých článků

Kovářová a Sokol se shodují i v tom, že mnoho pravidel, které jsou v etickém kodexu obsaženy, tam nepatří. "Například správa majetku s etikou příliš společného nemá," myslí si Sokol. Naopak se domnívá, že některé pasáže by bylo vhodné přepracovat. "Třeba úprava reklamy je z dnešního pohledu trochu nesrozumitelná," uvádí příklad.

Podle Kovářové etický kodex trpí stejnými vadami jako jakékoliv jiné právo. "Je zbytnělý a ukecaný. Z článků je důležitých pět a ostatní jsou nedůležité nebo technicistní a nemají tam co dělat. Co je to za etickou normu, že advokát má právo umístit na dům, kde má sídlo kanceláře, cedulku?" uvádí jako příklad.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?