Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vítám vás u říjnového vydání Právního rádce. V hlavním tématu se tentokrát věnujeme dovednosti, která by právníkům měla být vlastní. Komunikaci a srozumitelnému vyjadřování. Jak ale ukazují zkušenosti těch renomovaných a v této disciplíně nejzkušenějších, jako je Kateřina Šimáčková nebo Tomáš Němeček, ani jejich cesta k jasnému vyjadřování nebyla jednoduchá. Pro jiné právníky znamená mnohdy neřešitelný problém. Latinské výrazy a složité věty dávají právnímu vyjadřování v očích veřejnosti punc odbornosti a je těžké odhalit, že se za nimi někdy skrývají jen prázdné věty, nebo dokonce neznalost. Právní rádce jako magazín, jehož cílem je propojit odbornost s jasným a srozumitelným stylem psaní, by rád tímto vydáním otevřel na toto téma veřejnou debatu. Věříme, že její výsledek bude přínosný nejen pro právníky, ale především pro ty, kterým poskytují své služby, tedy laické klienty a účastníky sporů.

Hledá se rovnováha

V byznysové části časopisu přinášíme rozhovor s ředitelem Finančního analytického úřadu Liborem Kazdou. Ten v něm mimo jiné popisuje důvody, které stály za zrodem aktuální novely zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. A nebyla to zdaleka jen evropská směrnice… Návrh, jenž se nyní finalizuje, aby mohl zamířit na stůl vlády, čelí kritice z omezování podnikání.

Není ale se vším byznysem konec. Novou příležitost banky, tedy jedny z nejstarších povinných osob regulovaných zákonem proti praní peněz, vidí v zavedení on-line ověřování totožnosti pomocí přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví. Předpisy, které by vznik takové služby umožnily, nyní i ve spolupráci s Kazdovým úřadem dolaďují. Použít by se díky tomu bankovní identifikace mohla například při sčítání lidu v roce 2021.

Balíkova mozaika jinak

Autorem Balíkovy mozaiky, hledající historické paralely se současným děním v právním světě, tentokrát netradičně není Stanislav Balík. Vybral do ní článek jednoho ze svých studentů. Marek Mazanec v květnu obhájil na Fakultě právnické Západočeské univerzity diplomovou práci o mongolském feudálním zákoníku Velká jasa. Právě jemu se článek věnuje.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, věřím, že byť pocházíte z rozdílných právních profesí a specializací, každý si v Právním rádci najdete téma, které vás zaujme.

Související