Jedním z nejběžnějších způsobů ukončení činnosti společnosti s ručením omezeným je její dobrovolné zrušení a vstup do likvidace. Ačkoliv jsou základní pravidla likvidace upravena v právních předpisech, objevuje se kolem jejího průběhu mnoho otázek.

Náročnost likvidace a její délka závisí zejména na tom, v jakém stavu se společnost při svém zrušení nachází. Nejrychleji lze likvidaci zvládnout v horizontu čtyř až šesti měsíců, není ale neobvyklé, že se proces protáhne i na několik let.

Za účelem zajištění hladkého průběhu likvidace by společnost měla být před svým zrušením takzvaně "prázdná". To znamená, že by měla mít vyřešeny všechny smluvní vztahy včetně nároků z nich vyplývajících, vyrovnány veškeré dluhy a pohledávky, ukončeny dlouhodobé smlouvy a soudní či jiná řízení. Společnost by také neměla vlastnit žádný hmotný majetek. Vhodné je zvážit i případné rozdělení zisku, neboť prostředky vyplacené společníkům po vstupu do likvidace se zpravidla považují za zálohu na likvidační zůstatek. Společnost může být zrušena i bez splnění těchto podmínek, proces se tím ale značně zkomplikuje a prodlouží.

Průběh likvidace může zkomplikovat například běžící nájemní smlouva. Vzhledem k tomu, že její ukončení bývá spojeno s dodatečnými náklady a nutností dodržení výpovědní doby, je žádoucí před vstupem do likvidace její obsah ověřit. S ohledem na to, že je nutné zachovat registrované sídlo až do výmazu z obchodního rejstříku, se řada společností po ukončení nájemní smlouvy uchyluje ke zřízení sídla virtuálního. To je ovšem spojeno s další administrativou a náklady.

V průběhu likvidace jsou také často ukončovány pracovní smlouvy se zaměstnanci. V důsledku toho zpravidla dochází i ke kontrole ze strany České správy sociálního zabezpečení, s níž je třeba počítat. Kontroly mohou zahájit i další orgány státní správy, jako je třeba finanční úřad, a po dobu jejich trvání není možné likvidaci ukončit.

Zástupci likvidovaných společností mají také často mylný dojem, že není třeba vypořádat vnitroskupinové závazky, neboť jde obvykle o nejrůznější zápůjčky a úvěry v rámci běžné výpomoci mezi spřízněnými osobami. Tyto závazky však zůstávají evidovány v účetnictví a mohou bránit završení procesu.

Specifické otázky v průběhu likvidace

Mezi nejasné otázky patří například možnost odvolání všech jednatelů společnosti v průběhu likvidace. Ačkoli je jejich působnost okamžikem vstupu do likvidace přenesena na likvidátora, neznamená to, že by statutární orgán již nebyl potřebný.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.