Text, který čtenář snadno pochopí, nejen významně přispívá k plynulosti právního styku, ale je i důležitou podmínkou kvalitního výkonu státní správy. Jasné a srozumitelné zákony, úřední rozhodnutí a sdělení zaručují to nejdůležitější, co má každá lidská společnost poskytovat. Řádný výkon spravedlnosti. Proto bychom všechny naše pracovní texty měli psát tak, aby jim rozuměla − terminologií občanského zákoníku − každá osoba průměrného rozumu.

Přístupný text čtenář zpracuje snáz a rychleji. Na rozdíl od článku či dokumentu, který zásady a pravidla přístupného psaní nedodržuje, totiž lidský mozek nezatěžuje víc, než je třeba. Přístupný text sděluje informace co nejjednodušším a nejkratším způsobem, v přehledném vnitřním i vnějším uspořádání.

Pisatel, který píše podle zásad a pravidel přístupného psaní, bude mít text rychleji napsaný. Je tomu tak proto, protože mu tato pravidla poskytnou jasný návod, jak se vyjadřovat. Nemusí se rozmýšlet, jak uspořádat větu, označovat odstavce nebo jak vyjádřit navzájem si příbuzné pojmy. Pro naprostou většinu problémů, se kterými se při psaní setkáváme, se uplatní jasná pravidla přístupného psaní. Tím nejen zrychlíme svou práci, ale i čtenářům usnadníme pochopení toho, co chceme říct. Přístupný text tak šetří čas čtenářům i pisatelům.

V novém seriálu Právního rádce se postupně seznámíme s pěti zásadami přístupného psaní:

1. Zásadou jasnosti a srozumitelnosti − text má jen jeden význam, smysl. Pisatel i čtenář chápou text stejně.

2. Zásadou ujednocenosti − text používá jednotnou terminologii. Věci stejné podstaty popisuje stejným způsobem, stejnými slovy.

3. Zásadou soudržnosti − text je soudržný, souvislý. Jednu věc popisuje jen na jednom místě, v jednom odstavci.

4. Zásadou souslednosti − text postupuje v obvyklém pořadí, postupuje tak, jak za běžných okolností probíhá děj, který text popisuje.

5. Zásadou úspornosti − pro práci s textem je potřeba jen nezbytně nutná doba. Text obsahuje jen nezbytně nutná slova nebo znaky.

Každou zásadu naplňují pravidla, konkrétní postupy, jak přístupného textu dosáhnout. Pravidla upravují obě roviny textu. Jde jak o rovinu jazykovou, tedy jakými slovy a jakým jejich uspořádáním se vyjadřujeme, tak i rovinu "designovou", tedy jak má přístupný text vypadat.

První a nejdůležitější zásadou přístupného psaní je zásada jasnosti a srozumitelnosti. Jejím účelem je zajistit splnění toho nejdůležitějšího úkolu, který každý text má. Tedy zajistit, aby z textu čtenář přesně pochopil to, co mu pisatel chce sdělit. Tohoto cíle lze dosáhnout dodržováním následujících pravidel:

Pravidlo první: Pište krátké věty

O tom, že krátké věty jsou základní podmínkou přístupného textu, už bylo napsáno mnoho. Na tomto místě tedy jen připomeňme, že při čtení věty jsme schopni ve své "operační paměti" podržet jen omezené množství údajů. Čím kratší věta, tím méně údajů si musíme zapamatovat. A tím je vyšší pravděpodobnost, že čtené údaje zpracujeme a pochopíme správně. V naprosté většině případů je možné dlouhou větu zjednodušit jejím rozdělením na více vět. A proto tedy "pišme krátké věty".

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.