K omezením spojeným s pandemickou krizí se vyjadřovali odborníci z řad lékařů i ekonomů. Chyběl ale hlas právníků, který je při omezování osobních svobod naprosto zásadní, říká advokát Ondřej Trubač. S Petrem Břízou a Robertem Nerudou proto založili platformu Rozumné právo, do které se zapojilo patnáct právníků z mnoha oborů. Cílem skupiny je přinášet stanoviska k aktuálním právním problémům, ale také rozvíjet ve veřejném prostoru diskusi nad praktičností a efektivitou české legislativy.

Proč vznikla platforma Rozumné právo právě teď?

Ondřej Trubač: Platforma vznikla v reakci na situaci spojenou s koronavirovou krizí. Stejně jako všichni ostatní jsme tehdy hltali denní zprávy a viděli jsme reakce státní správy, lékařů, následně i ekonomů. Co ale ve veřejném prostoru chybělo, byl hlas právníků, který, vzhledem ke stavu legislativní nouze, měl být slyšet taky. Takže jsme začali uvažovat o tom, že bychom oslovili právníky napříč právními obory a vytvořili platformu, která by se vyjadřovala k této aktuální situaci. Od začátku tam ale byla myšlenka nějakého přesahu a věděli jsme, že se nebudeme zabývat jen pandemií, ale plánujeme fungovat i do budoucna.

Zatím jste ale vydali stanoviska, která více či méně reagovala na situace spojené s krizí…

Robert Neruda: My jsme zatím vydali čtyři stanoviska a mám pocit, že i když na danou situaci reagovala nebo ze situace vycházela, mají přesah i do budoucna. Zabývali jsme se například potřebou zjednodušit elektronické právní jednání nebo využíváním videokonferencí u soudu. Pochopitelně tuto potřebu více odhalila situace spojená s omezeními v souvislosti s pandemií, ale i bez ohledu na to je potřeba námi navrhovaná opatření zavést.

Robert Neruda

Je specialistou na oblast soutěžního práva. Působí jako partner v advokátní kanceláři Havel & Partners. Dříve pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde stál mimo jiné v čele Sekce hospodářské soutěže, od roku 2008 byl jeho místopředsedou. Je nositelem titulu Inovativní právník roku 2017. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně i na mezinárodních odborných konferencích. Je spoluautorem několika komentářů a autorem desítek odborných článků.

Jaká jsou tedy další témata, kterými se budete zabývat?

Ondřej Trubač: Postupně diskutujeme různá témata. Jedna z oblastí, kterými se teď zabýváme, je otázka potravinové soběstačnosti a toho, jakým způsobem ji definovat tak, aby to bylo v souladu s unijním právem. Je to téma, které se znovu objevilo v souvislosti s koronavirem, ale víme, že snaha o regulaci množství tuzemských potravin v českých obchodech je tady dlouhodobě a určitě bude mít smysl se jí zabývat i v budoucnu.

Platforma má v tuto chvíli patnáct členů, mezi nimiž najdeme právníky z různých oborů. Jak jste tento tým sestavovali?

Ondřej Trubač: Snažili jsme se o to, abychom měli co nejširší průřez z různých právních oborů. Zároveň jsme dbali na to, aby tam byli zástupci jak z praxe, tak z akademie, abychom byli co nejlépe schopni přinést reálné praktické řešení pro běžný život.

Robert Neruda: Lidé, kteří v současné chvíli tvoří názorovou platformu, i když jsou třeba z advokacie, velice často mají nějaké akademické pozadí, to znamená, že přednášejí, publikují a podobně. Už před Rozumným právem se tedy k nejrůznějším otázkám vyjadřovali, my jsme tohoto jejich potenciálu chtěli využít a jsme moc rádi, že na spolupráci kývli.

Znamená to, že se daným stanoviskem zabývá vždy jen specialista na konkrétní oblast, která se ho týká?

Robert Neruda: Náš styl práce je takový, že se všichni v rámci platformy shodneme na nějakém tématu a pro toto téma později vznikne užší pracovní skupina kolegů, kteří k tomu oboru mají nejblíž. Ti pak vypracují návrh stanoviska, které podléhá diskusi a schválení ostatních členů. Myslím si, že většina témat je navíc vybraná tak, aby byla důležitá pro všechny oblasti práva.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?