Dílo Základní slova poprvé vyšlo již před více než deseti lety, avšak až nyní se knize dostalo cizojazyčného zpracování. Rozpravy o svobodě, společnosti politice či právu by se za jiné situace mohly možná zdát fádní, ale vzhledem k současnému dění se nabízí o těchto tématech opět hlouběji zauvažovat a nalézt v nich nový smysl.

Autorem zmíněného titulu není nikdo jiný než Aleš Pejchal, který od roku 2012 působí jako soudce u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Neexistuje tak snad povolanější osoba, která může se zaujetím vyprávět o "základních slovech", v tomto knižním podání o vybraných základních právech a svobodách každého člověka či občana, jejichž výkladu se Pejchal v díle věnuje. Svými otázkami mu zdárně sekunduje spoluautorka díla, novinářka Irena Válová. Mezi oběma autory probíhá nepřímý dialog, kdy Válová uvádí každou kapitolu nadnesením tématu, které Pejchal následně podrobněji rozebírá.

Svoboda potřebuje pravidla

Kniha je rozdělena do čtyř tematických kapitol, přičemž začíná s nejzákladnějším principem, tedy svobodou. Lidské svobodě Pejchal přikládá velkou důležitost. Předestírá, že zákon a svoboda jsou zdánlivé protipóly, avšak svoboda zákony potřebuje. Jak to? Vždyť svět bez omezování a pravidel je v podstatě synonymem svobody. Podle Pejchala však potřebuje svoje pravidla, v jejichž mezích se volně pohybuje, protože bez zákonného vymezení začne svoboda jedince narážet na svobody jiných. Prostředkem k jejímu zachování v rámci společenství jsou práva a povinnosti jedinců daná zákonem. Ne každý člověk však toto nastavení vnímá stejně. Podle Pejchala existují lidé, kteří mohou plně prožívat život pouze tehdy, když je jejich svoboda chráněna minimálně, druhá skupina však vyžaduje pro každý svůj životní krok jistotu ochrany zákonem. Ti první pak tedy chtějí nést odpovědnost a mít co největší volnost, zatímco ti druzí se rozhodování bojí a chtějí jej přenést na jiného, zejména na vůli zákonodárce vyjádřenou v zákoně. Po implementaci pravidel je pak samozřejmě první skupina velmi nešťastná, ale druhá skupina je náležitě uspokojena. V demokracii musí přece platit pravidla stejná pro všechny, prohlašuje Pejchal. Nepředstavuje to ale diktaturu většiny, která svobodně rozhodne o nesvobodě druhých? reaguje Válová. Pejchal připomíná, že demokratický právní stát slouží zejména k ochraně svobody jeho občanů a vytváření příležitosti pro jeho naplnění. Je na každém, jak se svojí příležitostí naloží a jak ji využije.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.