Pronájem bytů přes Airbnb lze vázat na získání povolení, rozhodl Soudní dvůr EU

Vnitrostátní právní úprava, která stanoví podmínky pro opakované krátkodobé pronájmy bytů příležitostným zákazníkům, je v souladu s unijním právem. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie, podle něhož představuje boj s bytovou nouzí naléhavý důvod obecného zájmu, jenž takovou regulaci opodstatňuje.

Francouzský zákoník o výstavbě a bydlení stanoví povinnost tomu, kdo by chtěl ve vymezených obcích opakovaně krátkodobě pronajímat byt, získat nejdříve povolení. Jeho udělení může být navíc podmíněno kompenzací v podobě souběžné přeměny jiných prostor na bytové. Soudní dvůr se nyní zabýval slučitelností těchto ustanovení se směrnicí o službách na vnitřním trhu.

Soudci v rozsudku nejprve konstatovali, že se uvedená směrnice vztahuje na regulaci krátkodobého ubytovávání. Povolovací režim proto musí být v souladu s jejími požadavky, zejména má být opodstatněn naléhavým důvodem obecného zájmu a splňovat kritérium přiměřenosti.

Soud dospěl k závěru, že stanovení mechanismu pro boj s nedostatečnou nabídkou prostor k dlouhodobému bydlení lze za takový zájem považovat. Dotčenou právní úpravu shledal rovněž přiměřenou, protože je omezena na zvláštní činnost pronájmu, nevztahuje se na byty, v nichž má pronajímatel hlavní bydliště, a zaváděný povolovací režim má zeměpisně omezenou působnost. K možnosti požadovat přeměnu jiných prostor pak uvedl, že je na vnitrostátním soudu, aby ověřil, zda to bude skutečně řešit daný problém.

Podrobněji viz rozsudek ve spojených věcech C-724/18 a C-727/18

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.