Rok 2020 je v mnoha směrech specifický. Všechno zlé je pro něco dobré. Pandemie koronaviru, která na jedné straně přinesla řadu krizových opatření a s nimi přerušení společenských kontaktů a nejednu izolaci v karanténě, může na druhé straně mít i svá pozitiva, poněvadž dozajista upoutala nejednoho autora k psaní a naopak čtenáře přivedla k literárním novinkám.

Není proto divu, že nemoc covid-19 bude v centru pozornosti i autorů. Profesorka Helena Haškovcová, jež se systematicky věnuje problematice lékařské etiky, a psychiatrička Helena Kučerová vydaly v nakladatelství Galén monografii Sebevraždy.

V předmluvě této knihy Helena Kučerová uvádí, že "život nejen v naší zemi, ale na celé planetě se změnil natolik, že bylo nutno přizpůsobit novým podmínkám také text této knihy. Proto připojuji kapitoly Psychiatrická prevence a léčba v době pandemie koronaviru a Konkrétní možnosti psychiatrické péče v době pandemie. Uvádím v nich jednak dosud používané metody léčby, a jednak úvahy o tom, jak budeme moci pacientům pomáhat v nově vzniklé situaci. Kapitoly jsou psány v březnu 2020 a je pravděpodobné, že do dne vydání knihy tiskem bude situace opět jiná, nicméně text je koncipován tak, aby mohl být využit i později. Nelze zastírat, že v době pandemie i po ní lze očekávat nárůst různých duševních problémů u mnoha lidí, zejména pak depresí nejrůznějších druhů a následných sebevražedných aktivit, počínaje myšlenkami a úvahami o nežití až po dokonané sebevraždy".

Dříve, než jsem k tomu stihl dočíst, napadlo mě, že kniha je užitečná i pro právníky, proto jsem začal uvažovat o tom, že na Fakultě právnické Západočeské univerzity navrhnu zařazení povinně volitelného předmětu Psychologie pro právníky.

Anotovaná práce zkušených spoluautorek má přes poněkud pesimisticky znějící název optimistické odborné vyústění, že se shora uvedenou nemocí jednotlivců i celé společnosti se dá úspěšně bojovat. Právní filozof si pak se zájmem přečte kapitolu Hierarchie hodnot a problematika svobody s volbou smrti z pera Heleny Haškovcové.

Tato esej o pohledu na eutanazii očima moudré a zkušené autorky, kladoucí řadu podstatných otázek a zároveň přinášející odpovědi, je přímo předurčena k tomu, aby se v budoucnu mohla stát součástí základního výběru literatury pro ty, kdo by o eutanazii jako zákonodárci či ústavní soudci rozhodovali.

Tituly z oboru právních dějin

Antonín Ignác Hrdina ani tentokrát nevynechal příležitost věnovat se osudům svého oblíbence hraběte Šporka. Monografie O hraběti Šporkovi, jeho Kuksu a Královédvorsku přináší nové a další poznatky o Šporkovi, jeho panství a celém regionu, do jehož dějin se František Antonín Špork v mnoha směrech významně zapsal.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.