Ústavní soud neumožnil uznávat zahraniční rozhodnutí o osvojení registrovanými partnery

Plénum Ústavního soudu zamítlo návrh na zrušení části ustanovení zákona o mezinárodním právu soukromém, která stanoví jako podmínku pro uznání cizího rozhodnutí o osvojení přípustnost osvojení podle českého práva.

Návrh podal Krajský soud v Praze v souvislosti s odvoláním registrovaných partnerů, kteří žádali o uznání rozhodnutí Vrchního soudu státu New Jersey, jímž osvojili dvě nezletilé děti. Okresní soud jim nevyhověl, jelikož český právní řád společné osvojení dítěte registrovanými partnery neumožňuje. Krajský soud se domníval, že napadená úprava je protiústavní, neboť brání soudu v poskytnutí ochrany rodinnému životu, zohlednění nejlepšího zájmu dětí a uznání faktické a právní reality. Tento názor většina ústavních soudců nesdílí.

Ústavní soud uvádí, že podmínka zakotvená v napadeném ustanovení je typickým projevem suverenity státu v podobě nepřiznání primátu práva cizího státu nad právem českým. Pokud by rozhodnutím orgánů cizích států měly být přiznány stejné účinky, jako by se jednalo o orgány české, ačkoli by zde taková rozhodnutí ani nemohla být vydána, muselo by to být v ústavním pořádku výslovně zakotveno. "Smí-li zákonodárce stanovit pravidla pro osvojování, zásadně také může bránit tomu, aby tato pravidla byla 'obcházena' prostřednictvím zahraniční právní úpravy, tedy osvojováním českých občanů či českými občany v jiném státě," píše se v nálezu. Soud rovněž připomíná, že neexistuje základní právo na osvojení dítěte.

Společné odlišné stanovisko zaujali soudci Pavel Šámal, Kateřina Šimáčková a Vojtěch Šimíček.

Více informací najdete v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 6/20

Náhrada čtyři miliony za bulvární článek o Havlové je nepřiměřeně vysoká, rozhodl Nejvyšší soud

Finanční zadostiučinění ve výši 4 000 000 Kč přiznané Dagmar Havlové za článek o milenci označil Nejvyšší soud za nepřiměřeně vysoké. Konstatoval, že náhrada za uveřejnění dehonestující informace v bulvárním tisku nemá být násobně vyšší než obvyklé náhrady za neoprávněný zásah do osobnostních práv.

Někdejší první dáma žalovala vydavatelství Bauer Media za smyšlená tvrzení publikovaná v týdeníku Pestrý svět, že ve dnech, kdy její manžel umíral, odjela s milencem do lázní. Městským soudem v Praze jí byla přiznána náhrada ve výši 1 200 000 Kč. Vrchní soud následně satisfakci zvýšil na částku 4 000 000 Kč, jež je v určitém poměru k zisku mediální společnosti a má být rovněž dostatečně citelnou, aby od podobných zásahů odradila okruh vydavatelů bulvárního tisku.

Nejvyšší soud upozornil, že peněžní zadostiučinění slouží též ke zmírnění zásahů do osobnostních práv způsobených například úmrtím či těžkým zdravotním poškozením blízké osoby, u nichž se soudní praxe již ustálila na určité úrovni náhrad a milionové částky za zásah do cti by s nimi byly ve výrazném rozporu. Pro člověka, který ztratil člena rodiny v důsledku protiprávního jednání škůdce, by nebylo žádným způsobem odůvodnitelné, že jeho ztráta bude odčiněna náhradou v rozmezí 500 000 až 1 000 000 Kč, zatímco za utrhání na cti by byla poskytnuta náhrada ve výši několika milionů. Společnost Bauer Media navíc v České republice již ukončila svou činnost a soud pokládá za nepřijatelné založit rozhodnutí jen na naději, že výše náhrady v této věci zabrání v obdobném jednání jiným vydavatelům bulvárních tiskovin.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.