Kromě otázek týkajících se chodu společnosti se čas od času mohou podnikatelé setkat i se situací, jakou je přechod pracovněprávních práv a povinností zaměstnanců. V současné době, kdy se změny v organizační struktuře zaměstnavatelů, převody činností či úkolů na jiného zaměstnavatele, fúze, koupě, změna dodavatelů firem a společností stávají stále častěji běžnou záležitostí, se problematika změny zaměstnavatele a v důsledku toho ošetření ochrany práv zaměstnanců, zejména zachování stejných pracovních podmínek, dostává do popředí více než jindy. Kniha Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů od Lady Jouzové tak může být spolehlivou příručkou nejen pro personalisty, jak správně postupovat.

Autorka podrobně rozebírá úpravu pohledu českého i evropského práva. V první kapitole vymezuje klíčový pojem závislé činnosti, protože k přechodu práv a povinností nemůže z povahy věci dojít u osob samostatně výdělečně činných. Předmětem přechodu však naopak mohou být práva a povinnosti vyplývající nejen z pracovního poměru, ale i z dohody o provedení práce či dohody o provedení pracovní činnosti. Autorka upozorňuje, že situace, kdy k přechodu dojde u těchto dohod konaných mimo pracovní poměr, není v odborné literatuře zatím tolik rozebírána a ráda by na tento problém více upozornila.

Změna smluvního partnera

Jouzová vysvětluje, že podstatou přechodu je změna jednoho ze subjektů základního pracovně-právního vztahu, nicméně přirozeně není v tomto vztahu možné uvažovat o změně subjektu zaměstnance. S přechodem je spojována pouze změna u zaměstnavatele, která nastává při různých obchodněprávních změnách a transakcích, při nichž dochází k přechodu zaměstnavatele nebo alespoň jeho části.

Zaměstnanecký poměr zůstává v platnosti ve stejné podobě, ale zaměstnanci se mění jeho smluvní partner. Svobodná vůle smluvních stran je zde proto upozaděna, protože zaměstnanec nemůže ovlivnit, kdo bude v rámci přechodu jeho novým zaměstnavatelem. Jouzová konstatuje, že se v podstatě jedná o porušení smluvních pravidel v rámci pracovního práva.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.