Všudypřítomná pandemie přivedla náš život do řady nejistot. Jediná jistota, co máme, je neustálá změna. A změny často přinášejí rozpory, protože podmínky, za kterých bylo něco dohodnuto, najednou neplatí a strany se tak musí přizpůsobit podmínkám novým. Ať už se jedná o spory v dodavatelském řetězci, neshody mezi lidmi na pracovišti či jakékoliv další konflikty. Cestou k rychlému, efektivnímu a levnému vyřešení situace může být mediace.

Komu může mediace pomoci

Prací mediátora je vypořádat se s nespokojenými finančními řediteli, obchodními partnery nebo zástupci společností, kteří se dostali do svízelné situace a nevidí z ní cestu ven. Ze zkušenosti vidím, že polovina sporů na pracovišti nebo s obchodními partnery je způsobena špatně nastaveným očekáváním a nejasnou komunikací dovnitř nebo vně firmy.

Existuje mnoho definic mediace. Osobně ji považuji za tvořivý proces přizpůsobený potřebám stran v konkrétním případě, který může vést k dosažení stabilní dohody. Ve stabilitě dohody se odráží její správná očekávání všech stran. Zapojení nezúčastněné a nestranné osoby, tedy mediátora, také může pomoci ve vzájemném pochopení a vyjasnění "jádra pudla", tedy oč ve sporu stranám jde, kde jsou třecí plochy a kde se naopak bude shoda hledat snadno. Mediátor tak často slouží jako moderátor diskuse a nestranná osoba mající nadhled nad celou situací.

Jak zlepšit komunikaci

Traduje se, že klienti nevědí, co chtějí, ale chtějí to hned teď. Občas se ani naši kolegové v kanceláři nechovají zcela správně. Zadržují informace, vymýšlí výmluvy, často nedělají to, co byste očekávali, že by "zcela logicky" měli udělat. To všechno za sebou skrývá nenaplněnou potřebu některého ze zúčastněných v důsledku nedostatečné komunikace. Nejlepší způsob, jak zjistit zájmy a obavy zúčastněných stran, je kladení správných otázek. Otevřené otázky, které začínají "co""jak" místo "proč", jsou zásadní. Otázky typu "Jak vidíte situaci?" nebo "Můžeš mi říct víc?" nebo "Co je pro vás nejdůležitější? Je tu ještě něco?" pomáhají objasnit situaci a umožňují lépe vysvětlit kontext.

V mediaci pracujeme vedle otevřených otázek také se shrnováním. Jednoduchým shrnutím klíčových bodů se lze přesvědčit, že si strany rozumějí. Příklad takového shrnutí může vypadat následovně: "Zní to, jako byste se zajímali…" nebo "Chtěli byste dostávat… od druhé strany… je to správné?" Tyto techniky lze jednoduše využívat i ve vyjednávání, ať už v rámci vnitřních vztahů na pracovišti, či s obchodními partnery.

Mediace a covid

Pandemická situace měla vliv i na mediaci. Nezměnila její principy, jako je nestrannost mediátora a dobrovolnost. Změnila její formu. Z mediačního setkání, kdy jsme se potkali u jednoho kulatého stolu, se mediace přesunula do on-line prostředí.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.