Koncem loňského roku vyšel již podesáté sborník Acta historico-iuridica Pilsnensia, jehož neperiodické vydávání bylo zahájeno v roce 2006, kdy Acta byla výstupem ze setkání pracovníků kateder právních dějin z České a Slovenské republiky. Neformální první ročník přinesl jak příspěvky konferenční, tak cenné informace o činnosti katedry právních dějin na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Nelze přehlédnout, že tehdy katedra zajišťovala výuku jedenácti právněhistorických a romanistických předmětů a její členové vydali od počátků existence katedry za třináct let 34 knih a učebních materiálů pro potřeby výuky. Zájemce ve sborníku z roku 2006 nalezne i 352 titulů bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací, které byly do té doby na katedře obhájeny.

V úvodním referátu vzpomněl tehdejší vedoucí katedry právních dějin Stanislav Balík (1928−2015) slova Ciceronova: „Dějiny jsou svědkem času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života, poslem minulosti. Prvním zákonem historie je, aby se neodvážila tvrdit něco nepravdivého…Nevědět, co se událo před tvým narozením, znamená být stále dítětem.“ S připomenutím citátu právníka a spisovatele Waltera Scotta, že „právník bez dějin a literatury je řemeslník, pracující zedník. Má-li však znalosti z těchto oborů, může se nazývat architektem,“ vedoucí katedry uzavřel: „Mým přáním po celá desetiletí bylo a stále zůstává, aby se naši studenti, naši žáci mohli nazývat ‚architekty‘.“

Deset svazků sborníku, vydaných v následujících téměř patnácti letech, je pak svědectvím toho, jak se toto přání vyplnilo. Editorem sborníků je tak tradičně absolvent Fakulty právnické ZČU a člen katedry právních dějin Vilém Knoll, mezi přispěvateli přibývá počet i dalších odchovanců této fakulty a katedry.

Acta historico-iuridica Pilsnensia posloužila jako konferenční sborník v roce 2007 z romanistických konferencí Soudy a soudci ve starověkém Římě konané v roce 2006 v Praze a Čas v římském právu konané v roce 2007 v Plzni, v roce 2011 z mezinárodního kolokvia k 260. výročí narození Franze von Zeillera a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanského konaného v Plzni, ve sborníku z let 2012−2013 z mezinárodní konference Zlatá bula sicilská 1212−2012 konané Fakultou právnickou ZČU v Lokti, v roce 2017 z konference českých a slovenských právních romanistů Římské právo a křesťanství konané v Plzni a od roku 2018 z konferencí Stát a právo v běhu času konaných vždy v Plzni. V roce 2008 byla v této řadě sborníků vydána Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Lze tak říci, že někdy se jedná o tematicky ucelené sborníky k vybraným otázkám právních dějin a římského práva, jindy o všehochuť příspěvků, dokumentující skutečnost, že obor právních dějin prakticky nemá hranic.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.