Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP) zamítl stížnosti šesti českých rodičů, kteří se na něj obrátili kvůli povinnému očkování dětí. Ve svém verdiktu uvedl, že stát trváním na povinném očkování neporušil jejich právo na respektování soukromého a rodinného života a vedle základních práv je nutné respektovat i odpovědnost vůči ostatním členům společnosti.

První stížnost dorazila do Štrasburku již v roce 2013 od Pavla Vavřičky, který v roce 2003 nepřivedl dceru a syna k očkování proti tetanu, dětské obrně a virové hepatitidě typu B. Krajská hygienická stanice mu poté vyměřila pokutu, proti níž Vavřička brojil u českých soudů. „Argumentoval, že očkování nepovažuje za prospěšné pro zdraví svých dětí, protože očkování je invazivní zákrok s vedlejšími účinky a snižuje imunitu mladé generace,“ uvádí advokátka Zuzana Candigliota, která šestici stěžovatelů před ESLP zastupovala. Případ Vavřičky se dostal před Ústavní soud, který v roce 2011 rozhodl, že by soudy měly v odůvodněných případech upustit od udělování pokut i jiného nátlaku na rodiče, kteří odmítají povinné očkování svých dětí. Samotnou povinnost očkování však nezpochybnil. V průběhu let se pak k Vavřičkovi přidružili další rodiče, jimž mateřské školy odmítly přijmout ke vzdělávání děti bez řádného očkování.

Vakcinace chrání celou společnost

„V případech vyjmenovaných v právních předpisech je nesplnění povinného očkování důvodem pro nepřijetí dítěte do předškolního zařízení, tedy kromě posledního roku docházky do mateřské školy, tedy povinného předškolního vzdělávání,“ vysvětluje bývalá náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dana Prudíková a upřesňuje, že z této povinnosti jsou stanoveny rovněž výjimky, aby byl zásah do integrity jednotlivce přiměřený. „Pokud je při lékařské prohlídce zjištěno, že konkrétní dítě je vůči nákaze imunní, nebo jsou zjištěny kontraindikace, povinnost očkování odpadá. Toto opatření je preventivní, aby nebyla očkováním způsobena újma, a vyvažuje se tím zájem společnosti a jednotlivce,“ dodává.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.