Spoluzakladatelem Komory 2.0 je Vítězslav Paděra (V. P.). Platforma podle něj vznikla jako odpověď na otázku: Fakt to nejde dělat lépe? „Moderní advokacie a Kandidátka 21 reprezentují současné vedení komory. Podle nás tyto kandidátky nabízejí i některé zajímavé osobnosti, které mají komoře co nabídnout, ale obecně reprezentují pouze úzké okruhy advokátů,“ vysvětluje Paděra. U zrodu myšlenky založit Komoru 2.0 stál on a Lukáš Slanina. „Ti oslovili podobně smýšlející kolegy, kteří sdíleli vizi užitečnější komory a zároveň byli osobnostně kompatibilní,“ dodává další kandidátka do představenstva Lucie Dolanská Bányaiová (L. B.).

Jak samotný název vypovídá, chcete vylepšení současného stavu komory. Na čem chcete stavět? A kde už teď víte, že byste se vydali jinou cestou a proč?

V. P.: Komora v našem pojetí má být šikovnější, vzdělanější a dostupnější. Stavět budeme na základu nezávislé komory, kterou zde vybudovali naši předchůdci, ale naší prioritou je větší orientace komory na pomoc advokátům, a to jak zlepšením nabídky služeb, tak zlepšením interního marketingu. Všichni advokáti mají extrémně málo času, který nemusí věnovat klientům, a pokud jim chce komora být užitečná, tak musí být i schopna sama sebe advokátům lépe prodat. To nejdůležitější, co advokáti od komory chtějí, je klid na práci a informace. Komora tak může být advokátům užitečná kvalitním praktickým vzděláním, které se přizpůsobí jejich časovým možnostem. Každý advokát ocení přehledné a okamžitě použitelné informace o právních novinkách, ale i o praktické aplikaci stavovských předpisů. Vedle vzdělání chce každý advokát šetřit čas strávený administrativou a komora mu může jít naproti zjednodušením změny údajů v matrice, zpřehledněním informací na webu, nabídnutím možnosti vyměnit ověřovací knihu u regionálního zástupce komory nebo třeba i podporou při administraci spisů.

Ve svém programu máte také podporu regionálních advokátů, odráží se to i v řadách vašich členů? Dali byste se označit za mimopražskou kandidátku?

L. B.: Naši kandidátku můžeme označit za reprezentativní, protože odráží složení advokacie. Polovina našich kandidátů je z Prahy a druhá polovina je ze všech ostatních regionů republiky. Stejně tak s námi kandidují partneři velkých kanceláří, ale i samostatní advokáti, transakční advokáti i trestaři, specialisté na rodinu i na spory. Pouze díky takto pestrému složení jsme schopni znát problémy každého způsobu výkonu advokacie a nabídnout řešení, která pomohou všem. Praha je a vždy bude pro advokacii klíčová, v Praze působí polovina všech advokátů a pražská advokacie tak udává tón zbytku republiky. Zároveň ale u nás najdete už nyní − a to jsme stále na začátku a nové členy více než vítáme − kandidáty a podporovatele z každého kraje České republiky. Jen díky osobním zkušenostem a zapojení lidí z regionů můžeme totiž vědět, co od komory potřebují a jak nejlépe jim usnadnit výkon advokacie.

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

Je jednou ze zakládajících partnerek advokátní kanceláře Bányaiová Vožehová, která už přes deset let poskytuje právní služby zejména podnikatelským subjektům. Zároveň předává své zkušenosti z praxe studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vede kurzy mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu a přednáší pro zahraniční studenty programu Erasmus a LLM.

Čím se lišíte od zbylých frakcí Moderní advokacie a Kandidátky 21 a Otevřené advokacie? Víte o dalších uskupeních, která hodlají kandidovat?

V. P.: Moderní advokacie a Kandidátka 21 reprezentují současné vedení komory. Moderní advokacii tvoří zástupci velkých pražských kanceláří a Kandidátka 21 reprezentuje z větší části kolegy, kteří s advokacií začínali před revolucí nebo v devadesátých letech a jejich přístup k advokacii a podnikání nemusí odrážet zkušenosti advokátů, kteří začínali později. Proto jsme si řekli, že je čas vydat se trošku jiným směrem. Program Otevřené advokacie zahrnuje několik bodů, se kterými souhlasíme, ale jak jsme už říkali, nejde jen o program, ale zejména o lidi, kteří ho reprezentují, a když vidíme značně konfrontační a vyhrocený způsob komunikace představitelů otevřené advokacie, není to styl, který by nám vyhovoval.

Komora 2.0 je uskupení lidí, kteří se nesešli pouze za účelem blížících se voleb, ale s cílem vytvořit dlouhodobý a neustále se rozšiřující spolek advokátů a advokátních kanceláří, které spojují podobný pohled na to, jak modernizovat komoru, jak ji přiblížit advokátům a jak advokátům ulehčit život. Jsou to lidé, advokáti, kteří plánují společně na těchto myšlenkách pracovat i poté, co se po volbách spočítají hlasy.

Mgr. Ing. Vítězslav Paděra

Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře PADĚRA, RADA & PARTNEŘI, která poskytuje právní služby převážně obchodním společnostem, a to z kanceláří v Praze a Pardubicích. Věří ve stavovskou sounáležitost a komoru, která bude advokátům oporou a v případě potřeby jim pomůže a poradí, bude je spojovat bez ohledu na to, zda advokacii vykonávají samostatně, nebo jsou součástí velkých kanceláří, zdali pracují v Praze nebo mají kancelář v malém městě.

Vaším mottem je: I komoru můžeme mít rádi. Myslíte si, že to tak nyní není? Jak toho chcete dosáhnout?

L. B.: Z debat, které vedeme s desítkami advokátů a advokátek, jsme nabyli dojmu, že většinový názor na naši komoru je, že je sice nutná a lepší než nic, ale pro advokáta je nejlepší, když o komoře raději neví, protože do styku s ní přichází většinou jen při řešení administrativy a nepříjemností. Naopak zkušenosti daňových poradců a mnoha notářů hovoří o tom, že profesní komora může být vnímána jako užitečná podpora pro podnikání členů stavu. To je stav, kterého chceme dosáhnout. Když se za čtyři roky zeptáte advokáta a ten vám řekne: „Komoře sice musím platit, ale dostávám za to adekvátní servis“, tak jsme dosáhli našeho cíle.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?