Ústavní soud: Zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku není v rozporu s ústavou

Ústavní soud řešil odepření práva na přístup k soudu v důsledku nezaplacení soudního poplatku. Listina základních práv a svobod zaručuje, že se každý může domáhat svého práva stanoveným postupem, pročež soud hodnotil ústavní konformnost napadeného postupu.

Soud dospěl k závěru, že zákonná úprava je legitimní, přiměřená, rozumná, jednoznačná a neumožňující odchylný výklad. Zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku je logickým a ústavně předpokládaným důsledkem pasivity poplatníka. Ústavní soud uzavřel, že každý poplatník nese vlastní odpovědnost za to, že se soudní poplatek dostane do dispozice soudu řádně a včas, bez ohledu na to, jaký způsob k jeho úhradě zvolí.

V tomto případě poplatník opakovaně chyboval při vyplnění poštovních poukázek, jimiž se snažil soudní poplatek uhradit. Není relevantní, že se o jejich chybném vyplnění dozvěděl až po zastavení řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku, respektive v okamžiku, kdy vyřizoval reklamaci neproběhlých plateb. Ústavní soud zdůraznil, že bylo na poplatníkovi, jakým způsobem soudní poplatek zaplatí. Soud poukázal i na opakování stejné chyby ze strany poplatníka, který nezjišťoval příčiny prvního neúspěchu či neověřoval, zda platba došla. Poplatková povinnost navíc vzniká již podáním návrhu na zahájení řízení, nikoliv až na výzvu soudu. Navíc následkem nezaplacení soudního poplatku je zastavení řízení, které nepředstavuje překážku věci rozsouzené, tudíž je možné podat návrh znovu.

Více informací v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 9/20

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.